อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ซิ่ง 120 กม./ชม. ถนนเอเชียฉลุย เร่งเพิ่มระยะทางอีก

“ศักดิ์สยาม” เผยผลนำร่องใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ถนนสายเอเชียไร้ข้อร้องเรียน จี้ ทล.-ทช. ของบประมาณจาก กปถ.-สบน. ขยายผลใช้บนถนนทางหลวง ส.ค. นี้ เสร็จ 6 สายทาง 138.22 กม. ขณะที่ปลายปีเสร็จอีก 6 สายทางกว่า 88 กม. ก่อนที่ปี 65-71 เร่งทำอีก 47 สายทาง ส่วนถนนทางหลวงชนบทต้นปีหน้าประเดิม 2 สาย 37.6 กม.   ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.15 น.


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายกำหนดความเร็ว 120 กม./ชม. ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 14 พ.ค.64ว่า ภายหลังจากกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ และได้มีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 หรือถนนเอเชีย ช่วงบางปะอิน-พยุหคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่าง กม.4+100-50+000 ระยะทาง 45.9 กม. เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วได้ตามกฎกระทรวง ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 เดือนกว่าพบว่าดำเนินการไปด้วยดี และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว  

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาเส้นทางที่สามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น โดยมีแผนดำเนินงานแบ่งเป็นสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทล. ประกอบด้วย 1.สายทางที่ดำเนินการได้ภายในปี 64 โดยใช้งบประมาณ ทล. จำนวน 6 สายทาง 138.22 กม. กำลังปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.64 ได้แก่ 1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ทล.) 2 หรือถนนมิตรภาพ ช่วงบ่อทอง-มอจะบก จ.นครราชสีมา 13.5 กม. 2.ทล.1 หรือถนนพหลโยธิน ช่วงสนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง จ.ปทุมธานี 10 กม. 3.ทล. 304 ช่วงคลองหลวงแพ่ง จ.ฉะเชิงเทรา 11 กม. 4.ทล. 34 ช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 15 กม. 5.ถนนพหลโยธิน ช่วงทางน้ำหนองแขม-บ้านหว้า-วังไผ่ จ.นครสวรรค์ 25.72 กม. และ 6.ถนนเอเชีย ช่วงอ่างทอง-ไชโย-สิงห์ใต้-สิงห์เหนือ-โพนางดำออก จ.อ่างทอง-สิงห์บุรี 63 กม. 2.สายทางที่ดำเนินการภายในปี 64 โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 6 สายทาง 88.8 กม. กำลังปรับปรุงกำแพงกั้น ติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและระบบ ITS คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.64 ได้แก่ 1.ทล.4 หรือถนนเพชรเกษม ช่วงเขาวัง-สระพระ ช่วงที่ 1 จ.เพชรบุรี 6.9 กม. 2.ถนนเพชรเกษมช่วงเขาวัง -สระพระ ช่วงที่ 2 จ.เพชรบุรี 11.5 กม. 3.ทล.9 ช่วงบางแค-คลองมหาสวัสกดิ์ กรุงเทพฯ 9.8 กม. 4.ทล.35 หรือถนนพระราม 2 ช่วงนาโคก-แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม 24.6 กม. 5.ทล.347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี-ต่างระดับเชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี 10 กม. และ 6.ถนนพหลโยธิน ช่วงหนองแค-สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี 26 กม.  

3.สายทางที่จะดำเนินการในระยะถัดไปใช้งบเหลือจ่ายประจำปี 65 จำนวน 2 สายทาง 34 กม. ได้แก่ 1.ถนนพหลโยธิน ช่วงต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ จ.ปทุมธานี 6.82 กม. และ 2.ถนนพหลโยธิน ช่วงประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค จ.พระนครศรีอยุธยา 27.18 กม. และ 4.สายทางที่จะดำเนินการในปี 65-71 อีก 47 สายทาง ใช้เงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  ส่วนสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. 6 เส้นทาง 87.27 กม. ได้แก่ 1.ถนนราชพฤกษ์ (นบ.3021) จ.นนทบุรี 25.2 กม. 2.ถนนนครอินทร์ (นบ.1020) จ.นนทบุรี 12.4 กม. 3.ถนนชัยพฤกษ์ (นบ.3030) จ.นนทบุรี 11.18 กม. 4.ถนนข้าวหลาม (ชบ.1073) จ.ชลบุรี 4.98 กม. 5.ถนนบูรพาพัฒน์ บ้านฉาง (รย.1035) จ.ระยอง 7.41 กม. และ 6.ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ชม.3029) จ.เชียงใหม่ 26.10 กม. สำหรับเส้นทางที่สามารถดำเนินการได้ 2 เส้นทางแรก ประกอบด้วย ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ ซึ่งจะใช้เงินสนับสนุนจาก กปถ. คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 65 ส่วนอีก 4 เส้นทางจะเปิดได้ปลายปี 65 

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ ทล. นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเอเชียที่เป็นเส้นทางนำร่องในระยะแรก ตั้งแต่ปี 63-64 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมากำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับดำเนินการในระยะต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้ ทล. และ ทช. เร่งดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจาก กปถ. และ สบน. เพื่อขยายผลดำเนินการเพิ่มเติมสายทางต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ต่อไป  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น