อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

พาณิชย์ประกาศ"ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร" "เชอร์รี่ฮิกาชิเนะ"เป็นสินค้าจีไอ

พาณิชย์ ประกาศเพิ่มสินค้าจีไอใหม่ 2 รายการ “ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร” และ “เชอร์รี่ฮิกาชิเนะ” พร้อมเร่งคุ้มครองสินค้า จีไอไทยและต่างประเทศ หวังสร้างมูลค่าสินค้าช่วยผู้ประกอบการ-ชาวบ้าน ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.10 น.


นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ สินค้าไทย 1 รายการ ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร และสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น 1 รายการ เชอร์รี่ฮิกาชิเนะ ส่งผลให้ขณะนี้มีสินค้าจีไอไทยขึ้นทะเบียนแล้ว 137 รายการ ซึ่งส่งผลดีในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อการทำการตลาด และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทำให้เศรษฐกิจฐานรากไทยเกิดความเข้มแข็ง

สำหรับ ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร ที่ขึ้นทะเบียนจีไอจะครอบคลุมทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร มีลักษณะเด่นคือเมล็ดข้าวเรียวยาวสามารถสีเป็นข้าวสารได้ 100% เมื่อหุงสุกข้าวจะร่วนค่อนข้างแข็งส่วนของปลายข้าว สามารถใช้ผลิตเส้นขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว เพราะมีความข้นหนืด ซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของข้าวขาวกอเดียวพิจิตร นอกจากนี้ ยังเป็นข้าวนาปีไวต่อแสง ทำให้ลำต้นมีความสูงถึง 190 ซม. จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำหลากในช่วงฤดูฝนของจังหวัดพิจิตร

ส่วนเชอร์รี่ฮิกาชิเนะ เป็นเชอร์รี่สายพันธุ์ซาโต-นิชิกิ และเบนิ-ซูโฮ มีผลสีแดง ขนาดใหญ่ มีรสชาติหวาน อมเปรี้ยวกลมกล่อม มีการปลูกมานานกว่า 90 ปี ในเมืองฮิกาชิเนะ จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านรสชาติและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม

นายสินิตย์ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยรับขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอจากต่างประเทศ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ในการได้รับความคุ้มครอง และป้องกันการถูกละเมิดชื่อสินค้า ส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์ มีแผนผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไออย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้มีการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศในวงกว้างและครบวงจร โดยสินค้าจีไอไทยที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติ อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง เส้นไหมไทย พื้นบ้านอีสาน ผ้าไหมยกดอกลำพูน และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง เป็นต้น  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น