อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

"กรมฯราง"ลุยให้ความรู้สมุนไพรป้องกันโควิดบนรถไฟฟ้าบีทีเอส

กรมฯราง ลุยเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ รพ.อภัยภูเบศร บนรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ให้คนไทยใช้สมุนไพรป้องกันโควิดผ่านสื่อภายในขบวนรถ คาดเริ่มต้น มิ.ย.นี้                    ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 น.

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อหารือแนวทางการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรภายในสถานี และขบวนรถไฟฟ้า BTS ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางราง (ขร.), รถไฟฟ้า BTS, มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศร และบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างถูกวิธี เพื่อดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายในขบวนรถได้ภายในต้นเดือน มิ.ย.64
                  
นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ยินดีสนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ ผ่านสื่อภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน และยังคงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิง CSR ภายในขบวนรถ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีและการดูแลป้องกัน COVID-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งคิดอัตราเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ ในอัตราพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของ รมว.คมนาคม ในการสนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้าด้วย.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น