อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

15 พ.ค.นี้ รฟท. ขยายต้นทาง-ปลายทาง ขบวนรถ 303/304

15 พ.ค.นี้ รฟท. ขยายต้นทาง-ปลายทาง ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.45 น.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า รฟท.ประกาศปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถชานเมืองที่  303/304 กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ โดยการขยายสถานีต้นทาง ปลายทาง รับ-ส่ง ผู้โดยสาร จากเดิมอยุธยา - ลพบุรี - อยุธยา เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จำเป็นของประชาชน โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้
                  
1.  ขบวนรถชานเมือง ที่ 303 กรุงเทพ - ลพบุรี ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 04.20 น. ถึงสถานีลพบุรี เวลา 07.05 น. และ 2. ขบวนรถชานเมือง ที่ 304 ลพบุรี - กรุงเทพ ออกจากสถานีลพบุรี เวลา 08.00 น. ถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 10.35 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น