อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เร่งขุดลอกลำน้ำคาว "เชียงราย" เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ

“กรมเจ้าท่า” เร่งขุดลอกลำน้ำคาว จ.เชียงราย คืบหน้า 89.83% เร็วกว่าแผนงาน 6.47% คาดแล้วเสร็จช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำอุปโภคและบริโภคใช้ในช่วงหน้าแล้ง 456 ครัวเรือน รวมทั้งแก้น้ำกัดเซาะตลิ่ง เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.50 น.


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ได้สั่งให้สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ปฏิบัติภารกิจขุดลอกลำน้ำคาว ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โดยใช้รถขุด ชม.12 และรถขุดตักดินเช่าเอกชน 1 คัน ดำเนินการขุดลอกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความตื้นเขินของลำน้ำจากตะกอนดินและวัชพืช ทำให้ปัญหาในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค และในช่วงฤดูน้ำหลาก ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

นายวิทยา กล่าวต่อว่า สำหรับภารกิจดังกล่าวได้ปฏิบัติการขุดลอก ตั้งแต่ กม. 6+000 ถึง กม. 8+400 ระยะทาง 2,400 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง 13-15 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 388.50-389.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 48,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันงานขุดลอกได้ 89.83% เร็วกว่าแผนงาน 6.47% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน โดยใช้เวลาดำเนินการ 110 วัน โดยขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำ เพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งนายวิทยา กล่าวอีกว่า รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกลำน้ำคาว คือ ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม 2,530 ไร่ และใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค 456 ครัวเรือน เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ อุปโภคและบริโภคใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งทำมาหากินทำการประมงพื้นบ้าน และแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

ความคิดเห็น