อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

"ดีป้า"หนุนผู้ประกอบดิจิทัลเร่งจดสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยี

เดินหน้า ส่งเสริมการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมสนับสนุน 8 ผู้ประกอบการ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มุ่งพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประเทศอย่างยั่งยืน อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.19 น.


 
นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีนโยบายเร่งขับเคลื่อน และส่งเสริมให้เกิดการยื่น ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยมอบหมายให้ ดีป้า ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของ ทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนช่วยเหลือ ผู้ประกอบการฟันฝ่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
“ที่ผ่านมาดีป้า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 61 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการด้านดิจิทัลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ depa Intellectual Property Voucher แล้วกว่า 30 ราย ทำให้ประเทศไทยมีคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลสถานภาพทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า ปี 63 มีสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัลที่ยื่นขอรับสิทธิไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 208 คำขอ คิดเป็น 2.64% ของคำขอทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 62 ที่มีเพียง 165 คำขอ คิดเป็น 1.8 % ของคำขอทั้งหมด”
 
นายณัฐพล กล่าวต่อว่า ล่าสุด มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนเห็นชอบ 10 โครงการจาก 8 ผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน อาทิ โครงการระบบตรวจนับมัดแผงยาอัตโนมัติ โครงการตู้ขายสินค้า อัตโนมัติ โครงการระบบและกระบวนการติดตามการเจริญเติบโต ของลูกสัตว์น้ำในบ่อเพาะเลี้ยง ด้วยคอมพิวเตอร์วิชั่น และปัญญาประดิษฐ์  โครงการวิธีการสำหรับลงลายมือชื่อบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยรหัสเครื่องหมายที่อ่านได้ด้วยแสง โครงการมาย หมู่บ้าน แอพลิเคชัน และ SGOC แพลตฟอร์ม 

โครงการระบบตรวจสอบอุณหภูมิในตู้แช่ ตู้ยา หรืออุณหภูมิห้องแบบ Realtime พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิผิดปกติ และ โครงการตู้ยา โครงการระบบวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร ผ่านเซนเซอร์และแผงวงจรควบคุมอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพอากาศ โครงการเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ  และโครงการระบบบริหารจัดการร้านสะดวกซัก. 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น