อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ขุดลอกแม่น้ำป่าสัก "เพชรบูรณ์" เพิ่มพื้นที่รับน้ำ

เสร็จแล้วขุดลอกแม่น้ำป่าสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 5,400 เมตร แก้ความตื้นเขินแม่น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ ป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ขยายพื้นที่รับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.13 น.


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ได้ขับเคลื่อนภารกิจการขุดลอกร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกฯ แม่น้ำป่าสัก ต.หล่มสัก ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเพราะแม่น้ำช่วงบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้และวัชพืชในแม่น้ำจำนวนมาก

นายวิทยา กล่าวต่อว่า จึงใช้รถขุด นว.4,นว.6 ดำเนินการขยายความกว้างก้นร่องน้ำ 10 เมตร   ความยาว 5,400 เมตร และระดับความลึกก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 138 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 71,061 ลบ.ม. เริ่มเปิดหน่วยปฏิบัติงานเมื่อ 26 ม.ค.64 ขณะนี้ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 110 วัน จากนั้นจะจัดแผนงานต่อเนื่อง ในปีงบประมาณต่อไป

นายวิทยา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการขุดลอกดังกล่าว สามารถแก้ไขความตื้นเขินของแม่น้ำ รักษาสภาพแม่น้ำให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและพร้อมทั้งขยายพื้นที่รับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค พร้อมกันนี้ได้ปรับพื้นที่บริเวณริมตลิ่งให้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อีกทั้งสามารถปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น