อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

ขุดลอกแม่น้ำยม 2 จังหวัดเพิ่มพื้นที่ใช้น้ำชาวบ้าน

“เจ้าท่า” ขุดลอกแม่น้ำยม 2 จังหวัด พื้นที่ จ.แพร่ ดำเนินการเสร็จแล้ว 2,050 เมตร ช่วยประชาชนมีน้ำใช้ 550 ครัวเรือน ส่วนพื้นที่ จ.ลำปาง 2,550 เมตร คืบหน้ากว่า 6% คาดแล้วเสร็จใน 100 วัน มีน้ำใช้ทำเกษตรกรรม 1,500 ไร่  ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.28 น.


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำ บริเวณแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ และพื้นที่ขุดลอกแม่น้ำวัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ขยายพื้นที่รับน้ำตามนโยบายรัฐบาลมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ปฏิบัติภารกิจขุดลอกแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ต.สบสาย จ.แพร่ เพื่อแก้ไขความตื้นเขินของแม่น้ำจากตะกอนดินและวัชพืช ทำให้ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร อุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้พืชผลได้รับความเสียหาย โดยได้เริ่มขุดลอก ตั้งแต่ กม.ที่ 533 + 050-535 + 100 ระยะทาง 2,050 เมตร ขุดลอกร่องน้ำความกว้าง 40-70 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 139.50-140.00 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 55,000 ลูกบาศก์เมตรนายวิทยา กล่าวต่อว่า โดยขุดลอกเพื่อเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำ และการระบายน้ำ พร้อมนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกทำการซ่อมแซมตลิ่งพังที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ทั้งนี้การขุดลอกได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์กับการส่งน้ำเข้าโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า การเกษตรกรรมประมาณ 1,400 ไร่ ประชาชนประมาณ 550 ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแล้งได้ตลอดทั้งปี 

ส่วนความคืบหน้าการขุดลอกแม่น้ำวัง ต.บุญนาคพัฒนา จ.ลำปาง ซึ่งได้เปิดหน่วยโดยใช้เครื่องจักรเป็นรถขุด ชม.8 และ รถขุด ชม.11 ดำเนินการขุดลอก เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความตื้นเขินของแม่น้ำ จากตะกอนทรายและวัชพืช ทำให้ปัญหาในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค ขณะนี้ได้เริ่มขุดลอก ตั้งแต่ กม.ที่ 268+150-265+550 ระยะทาง 2,550 เมตร ขุดลอกร่องน้ำความกว้าง 40-50 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 242.00-244.00 เมตร (จากระดับทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ขุดลอกได้แล้ว 6.61% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน โดยใช้เวลา 100 วัน 

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ซึ่งการขุดลอกพื้นที่ดังกล่าว จะเกิดประโยชน์กับโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 โรง พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ประมาณ 1,500 ไร่ และประชาชน 800 ครัวเรือน สามารถมีใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้การขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ กรมเจ้าท่ายังคงเร่งสำรวจและวางแผนการขุดลอก หมุนเวียนในหลายพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้กลับมามีประสิทธิภาพในการขยายพื้นที่รับน้ำ และการระบายน้ำ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย เป็นแหล่งน้ำที่เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น