อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

"การบินไทย"เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้พนักงาน

“การบินไทย” จัดพนักงาน 8,606 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 18.41 น.

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ศูนย์ TG ร่วมใจต้านภัยโควิด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้บุคลากรทางการบิน และพนักงานประจำสำนักงาน รวม 8,606 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลผ่านทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม และผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดให้บุคลากรทางการบินของบริษัทฯ 3,084 คน และพนักงานประจำสำนักงาน 838 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อนอกจากนี้บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (AOC) ได้ประสานกับคณะกรรมการ AOC และ สธ. เพื่อดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงานฝ่ายบริการภาคพื้น ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และฝ่ายช่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4,684 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนครบตามจำนวนพนักงานต่อไปฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทฯ แจ้งด้วยว่า บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งการได้รับวัคซีนป้องโควิด-19 เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการด้านการบิน ซึ่งเป็นผลดีกับภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการเดินทางที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น