อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

เอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจชายแดน ทะลุ 2.5 หมื่นล.

สศช.เปิดความคืบหน้าเขต ศก.ชายแดน 10 พื้นที่ ล่าสุดพบลงทุนแล้ว 57 โครงการ วงเงิน 8,671 ล้านบาท ส่วนมากเป็นกิจการเอสเอ็มอี อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 12.57 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย ว่า ล่าสุดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง มีมูลค่าการลงทุนเอกชนและของการนิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. รวมประมาณ 25,854 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ และดำเนินการลงทุนแล้ว 57 โครงการ วงเงิน 8,671 ล้านบาท ในประเภทกิจการ ทั้ง เสื้อผ้าสำเร็จรูป พลาสติก อาหารสัตว์ ยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน อุปกรณ์ก่อสร้าง โรงพยาบาล และถุงมือยางทางการแพทย์  

ส่วนมูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตราด กาญจนบุรี และนครพนม รวม 5,106 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนของ กนอ.ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และสงขลา รวม 2,114 ล้านบาท โดยมียอดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 4,975 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 9,823 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี สูงถึง 98% มีประเภทกิจการ ทั้ง ก่อสร้างอาคาร ทั่วไป โลจิสติกส์ ผลิตเสื้อผ้า อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป 

นอกจากนี้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการดำเนินงานเฉลี่ย 70% และมีโครงการสำคัญที่แล้วเสร็จ และจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 62-65 โดยโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น ทางหลวง หมายเลข 12 ตาก-แม่สอด อาคารท่าอากาศยานแม่สอด สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ด่านศุลกากรและระบบอำนวยความสะดวกการผ่านแดน เช่น ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 ด่านบ้านพุน้ำร้อน อาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ และมีโครงการที่กำลังก่อสร้าง เช่น ด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 คาดว่าจะเสร็จปี 64 การขยายรันเวย์สนามบินแม่สอด คาดว่าจะเสร็จปี 64 และ ถนนแยก ทล.4 – ด่านสะเดา แห่งที่ 2 คาดว่าจะเสร็จปี 65. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 18