อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

เร่งแผนขุดลอกแม่น้ำ-คูคลองรับฤดูน้ำหลาก

“กรมเจ้าท่า” เร่งขับเคลื่อนแผนขุดลอกแม่น้ำ คูคลอง รองรับฤดูน้ำหลากช่วงหน้าฝน เปิดหน้าดินขุดแม่น้ำวัง จ.ลำปาง พ่วงร่องน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง จ.เพชรบูรณ์ และแม่น้ำชี จ.ชัยภูมิ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำใช้อุปโภค-บริโภค   จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 18.40 น.


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าพื้นที่ขุดลอกแม่น้ำวัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง, ร่องน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และแม่น้ำชี ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ขับเคลื่อนแผนงานขุดลอก แม่น้ำ คูคลอง กำจัดผักตบวชาและวัชพืชอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคเหนือ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากความตื้นเขินของแม่น้ำจากตะกอนทรายและวัชพืช พื้นที่การกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค  นายวิทยา กล่าวต่อว่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่าได้วางแผนขุดลอกแม่น้ำวัง ต.บุญนาคพัฒนา จ.ลำปาง เริ่มขุดลอกตั้งแต่ กม.ที่ 268+150 ถึง กม.ที่ 265+550 ระยะทาง 2,550 เมตร ความกว้างร่องน้ำ 40-50 เมตร ก้นร่องลึกประมาณ 242.00-244.00 เมตร (จากระดับทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 12.08% โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำ วัสดุที่ได้จากการ ขุดลอกนำมาซ่อมแซมตลิ่งที่เกิดจากกระแสน้ำกัดเซาะ ทำให้ชาวบ้านกว่า 800 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 1,500 ไร่ และโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าได้รับประโยชน์  

สำหรับงานขุดลอกร่องน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง ต.หนองแม่นา จ.เพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ได้นำเครื่องจักรเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขณะนี้ยังคงดำเนินการเคลียร์พื้นที่ป่ารกร้างริมแม่น้ำ เนื่องจากมีต้นไม้และวัชพืชในแม่น้ำจำนวนมาก แผนการขุดลอกความกว้างก้นร่องน้ำ 2-40 เมตร ความยาว 1,850 เมตร และระดับความลึก 724 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 50,161 ลูกบาศก์เมตรนายวิทยา กล่าวอีกว่า และงานขุดลอกแม่น้ำชี ต.โนนสำราญ จ.ชัยภูมิ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ขุดลอกเพื่อแก้ไขความตื้นเขินของลำน้ำจากตะกอนดินและวัชพืช ตั้งแต่ กม.ที่ 796+200 ถึง กม.ที่ 798+700 ระยะทาง 2,500 เมตร ความกว้างร่องน้ำ 20-30 เมตร ลึกประมาณ 171 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 91,665 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันได้ระยะทาง 1,730 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 68,890 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 75.15% 

ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เร่งภารกิจขุดลอกร่องน้ำ จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและคลองสาขา เพื่อเร่งระบายน้ำ พร้อมขยายพื้นที่รับน้ำ ซ่อมแซมตลิ่งที่พังจากน้ำกัดเซาะ และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ระมัดระวังในการเดินเรือ และให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำ ทั้งนี้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรฯ แจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชม. 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14