อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ทช.มหาสารคามขยายถนนเชื่อมพระธาตุนาดูน/ขอนแก่น

อัดงบ 250 ล้านบาท อัพเกรดทางหลวงชนบทมหาสารคาม เร่งขยายผิวจราจรถนน 3 สาย จาก 8 เมตร เป็น 12 เมตร บูมเที่ยวพระธาตุนาดูน หนุนเดินทางเชื่อม มมส.-ขอนแก่นฉลุย รับปริมาณรถเพิ่ม ขณะที่งบปี 65 ลุยของบ 400 ล้าน สานต่องานเดิมให้เสร็จ  อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.06 น.


นายสุพจน์ ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า แขวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 64 จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพในการสัญจรถนนในพื้นที่ จ.มหาสารคามให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น ในแต่ละปีจะดำเนินการงานก่อสร้างสะพาน ปรับปรุงผิวจราจรใหม่ งานอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ติดตั้งป้ายเตือน และไฟส่องสว่าง นอกจากนี้มีโครงการหลัก 3 โครงการ

ได้แก่ 1.โครงการขยายผิวจราจร จากปกติมีความกว้าง 8 เมตร เป็น 12 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร-ไปกลับ ทางหลวงชนบทหมายเลข มค.4009 ช่วงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)-บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 12.9 กม. งบประมาณ 88 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ปี ได้แก่ ปีงบ 63 วงเงิน 29 ล้านบาท กว่า 3 กม. ทำเสร็จแล้ว ขณะที่ปีงบ 64 วงเงิน 29 ล้านบาท กว่า 3 กม. เริ่มทำเมื่อเดือน เม.ย.-ส.ค.64 และของบปี 65 อีก 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินการอีก 3 กว่า กม.  สำหรับถนน ทช. เส้นทางนี้มีความกว้าง 8 เมตร ช่องจราจรข้างละ 3 เมตร รวม 2 ช่องเป็น 6 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร รวมเป็น 2 เมตร จึงทำการขยายผิวจราจรกว้างขึ้นเป็น 12 เมตร แบ่งเป็นช่องจราจรข้างละ 3.5 เมตร รวม 7 เมตร ไหล่ทางช่องละ 2.5 เมตร รวม 5 เมตร ปัจจุบันมีปริมาณรถจำนวนมาก 10,000 กว่าคัน เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง มมส. ไป จ.ขอนแก่น ทำให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในพื้นที่สัญจรประจำ ประกอบกับสองข้างทางมีหอพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ร้านค้าจำนวนมาก ทำให้ประชาชนมักจอดรถริมทางจนกินพื้นที่เข้ามาบริเวณเส้นทางหลัก เกิดปัญหาจราจรติดขัด เสี่ยงต่ออันตรายและไม่ปลอดภัย เพราะเส้นทางมีขนาดคับแคบ ดังนั้นหากขยายผิวจราจรกว้างขึ้นทำให้รองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คันต่อวัน รวมทั้งเดินทางสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุได้ 

นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า 2.โครงการขยายผิวจราจรทางหลวงชนบทหมายเลข มค.4007 ช่วงบรบือ-นาดูน 38 กม. งบประมาณ 117 ล้านบาท จาก 8 เมตร เป็น 12 เมตรเช่นเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ปี ได้แก่ ปี 63 ได้งบ 60 ล้านบาททำเสร็จแล้ว และปีงบ 64 ได้งบ 57 ล้านบาท เริ่มทำ เม.ย.-ต.ค.64 เส้นทางนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่าง อ.บรบือ และ อ.นาดูน เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเดินทางเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจังหวัดอย่างพระธาตุนาดูน ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณจราจรอยู่ที่ 7,000 คันต่อวัน หากทำเสร็จจะช่วยเพิ่มรองรับปริมาณจราจรเพิ่มเป็น 10,000 คันต่อวันนายสุพจน์ กล่าวอีกว่า และ 3.โครงการขยายผิวจราจรทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.3020 ตอนมหาสารคาม ช่วง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม-อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 32.5 กม. แบ่งเป็นถนนอยู่พื้นที่ อ.นาเชือก 12.5 กม. ส่วนอีก 20 กว่า กม. อยู่พื้นที่ อ.หนองสองห้อง จะขยายผิวจราจรจาก 8 เมตร เป็น 12 เมตรเช่นเดียวกัน แบ่งเป็น 4 ปี ได้แก่ ปี 62-63 กว่า 6 กม.ทำเสร็จแล้ว ในปี 64 ได้งบ 28 ล้านบาท กว่า 3 กม. เริ่มทำ เม.ย.-ก.ค.64 และ ในปี 65 ของบทำอีกกว่า 3 กม.

ปัจจุบันเส้นทางนี้เป็นเขตรอยต่อระหว่าง 2 จังหวัด มีปริมาณจำนวนมาก 10,000 กว่าคันต่อวัน หากแล้วเสร็จจะช่วยให้รับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 15,000 คันต่อวัน ส่วนในปีงบประมาณ 65 ขอไป 400 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น โครงการขยายผิวจราจรทางหลวงชนบทหมายเลข มค.4009 ช่วง มมส.-บ้านขามเรียง ที่เหลืออีก 3 กว่า กม. 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10