อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

พนักงานควบคุมรถ-หัวหน้าสถานีสามย่านรถไฟฟ้า MRT ติดโควิด!

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ-หัวหน้าสถานี ติดโควิดเพิ่มอีก 2 คน ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว สั่งกักตัว-ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูง อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.45 น.

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับรายงานยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ และหัวหน้าสถานี สถานีสามย่าน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ราย มีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้ รายที่ 1 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 12 มิ.ย.64 วันที่ 28 พ.ค. ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1, วันที่ 29-30 พ.ค. วันหยุด, วันที่ 31 พ.ค. เวลา 14.30-23.30 น. เข้าปฏิบัติงาน ประจำขบวนรถไฟฟ้าสำรองที่สถานีบางแค, วันที่ 1 มิ.ย. เวลา 14.30-23.30 น. เข้าปฏิบัติงาน ประจำขบวนรถไฟฟ้าให้บริการสายสีน้ำเงิน

วันที่ 2 มิ.ย.เวลา 15.30-00.30 น. เข้าปฏิบัติงาน ประจำขบวนรถไฟฟ้าให้บริการสายสีน้ำเงิน, วันที่ 3 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 4 มิ.ย. เวลา 15.30-00.30 น. เข้าปฏิบัติงาน ประจำขบวนรถไฟฟ้าให้บริการสายสีน้ำเงิน, วันที่ 5-6 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 14.30-23.30 น. เข้าปฏิบัติงาน ประจำขบวนรถไฟฟ้าให้บริการสายสีน้ำเงิน, วันที่ 8 มิ.ย. เวลา 15.30-00.30 น. เข้าปฏิบัติงาน ประจำขบวนรถไฟฟ้าให้บริการสายสีน้ำเงิน เวลา 21.00 น. รู้สึกไม่สบาย จึงไปพบแพทย์, วันที่ 9-10 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 11 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเนื่องจากไข้ยังไม่ลด และวันที่ 12 มิ.ย. โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนรายที่ 2 หัวหน้าสถานี สถานีสามย่าน ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 13 มิ.ย.64 วันที่ 25 พ.ค. วันหยุด, วันที่ 26-28 พ.ค. เวลา 06.00-15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสามย่าน, วันที่ 29 พ.ค. เวลา 20.00-07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสามย่าน, วันที่ 30 พ.ค.ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1, วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 2 มิ.ย. เวลา 06.00-15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสามย่าน, วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 13.00-23.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสามย่าน, วันที่ 4-5 มิ.ย. เวลา 20.00-07.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสามย่าน

วันที่ 6 มิ.ย. วันหยุด, วันที่ 7 มิ.ย. วันหยุด เวลา 17.30 น. ได้รับแจ้งบุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19, วันที่ 8-11 มิ.ย. กักตัวอยู่ที่พักอาศัย, วันที่ 12 มิ.ย. ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และวันที่ 13 มิ.ย. โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามขณะปฏิบัติงานพนักงานทั้ง 2 ราย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดให้ไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถไฟฟ้า และบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
                                                                 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6