อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

KKPคาดศก.ไทย'64เหลือ1.5% นักท่องเที่ยวตกฮวบแค่1.6แสนคน

โควิดไม่หยุด วัคซีนล่าช้า ฉุดเศรษฐกิจไทย 1.5% มีนักท่องเที่ยวแค่ 1.6 แสนคน สร้างต้นทุนประเทศมหาศาล พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.10 น.


รายงานข่าวจากสำนักวิจัยเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดเผยว่า ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 คาดว่าจะขยายตัวเหลือ 1.5% จาก 2.2% เพราะยังมีความเสี่ยงจากโควิด-19 ที่ไม่สามารถควบคุมได้ การจัดหาและกระจายวัคซีนที่ล่าช้า ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนของไทยในไตรมาส 2 ปีนี้ น่าจะหดตัวลง รวมทั้งการเปิดประเทศอาจทำได้ล่าช้า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามาได้เพียง 1.6 แสนคนในปี 64 แม้ว่าการส่งออกและภาคเกษตรน่าจะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเป็นเครื่องจักรหลักของเศรษฐกิจในปีนี้ แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอลงแรง 
 
นอกจากนี้การฉีดวัคซีนล่าช้าถือเป็นต้นทุนขนาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทย คาดว่าในภาพรวมไทยต้องเจอต้นทุนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นผ่านหลายช่องทางในภาวะที่การฉีดวัคซีนทำได้อย่างล่าช้า ทั้งความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ ตัวอย่างของผลกระทบที่พอประเมินได้ในเดือน เม.ย. คือ การบริโภคหดตัวลง 4% และการลงทุนหดตัวลง 2% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท หรือต้นทุนต่อเศรษฐกิจคิดเป็น 23,500 ล้านบาท ต่อเดือน
 
ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ล่าช้ากว่าเดิม คาดว่าความล่าช้าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจะลดลงเหลือ 1.6 แสนคนปี 64 และในปี 65 จะอยู่ที่ 5.8 ล้านคน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคิดเป็น 34,000 บาทต่อคน คิดเป็นต้นทุนต่อเศรษฐกิจอีก 96,560 ล้านบาทในปี 64 และ 2.91 แสนล้านบาทปี 65 ส่วนต้นทุนทางการคลังเพื่อต่อสู้กับการระบาด ในการระบาดระลอกใหม่ รัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกกว่า 2.19 แสนล้านบาท และต้องกู้เงินเพิ่มเติมอีก 5 แสนล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้หนี้สาธารณะจะสูงขึ้นประมาณ 3% ของจีดีพี
 
ขณะเดียวกันยังประเมินว่ารัฐบาลมีทางเลือกในการหลีกเลี่ยงต้นทุนมหาศาลเหล่านี้ได้โดยการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีน ต้นทุนที่สูงต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชี้ให้เห็นว่า นโยบายที่ควรทำที่สุดในเวลานี้คือการเร่งควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ เร่งจัดหาวัคซีน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เตรียมเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มอยู่ภายใต้การควบคุม รัฐต้องเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้นโครงการลงทุนที่สร้างรายได้ สร้างงาน และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางที่ตอบโจทย์และความท้าทายของโลกหลังโควิด-19 ได้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13