อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

กยศ.รับลูก นายกฯ พร้อมดูแลลูกหนี้ 3.5ล้านราย

กยศ.รับลูก นายกฯ พร้อมดูแลลูกหนี้ 3.5 ล้าน เตรียมเปิดปรับโครงสร้างหนี้ ลดเงินงวด ยืดเวลาผ่อน ลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ดีเหลือ 0.01% ถึงสิ้นปี เบรกฟ้องร้อง-บังคับคดีถึงปีหน้า พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 19.01 น.


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้แก้ปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนเร่งด่วนภายใน 6 เดือนว่า กยศ.พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม โดยเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้แก่ผู้กู้ยืมที่ขาดความสามารถในการชำระหนี้และได้รับผลกระทบจากโควิด เช่น ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละงวด พักการชำระเบี้ยปรับ ยืดเวลาผ่อน รวมถึงแนวทางอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับกำลังความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละคน รวมถึงขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปให้นานที่สุด เพื่อลดจำนวนการฟ้องคดีและทำให้ลูกหนี้สามารถกลับมาผ่อนชำระได้ต่อไป

“ปัจจุบัน กยศ.มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3.5 ล้านราย ซึ่งกองทุนฯพร้อมดูแลและช่วยทุกคนที่ได้รับผลกระทบ หากใครเดือดร้อนผ่อนไม่ไหวจริงๆ ขอให้ติดต่อกับ กยศ. ซึ่งกองทุนฯจะพิจารณาช่วยเหลือ เช่น ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงอีกหลายมาตรการ อาทิ การชะลอการดำเนินคดีออกไปจนถึง 31 มี.ค.65 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความซึ่งกองทุนจำเป็นต้องฟ้อง ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีสามารถมาทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และสามารถผ่อนชำระได้อีก 9-15 ปี ส่วนเรื่องการบังคับคดีกองทุนจะพิจารณาบังคับคดีที่ใกล้จะขาดอายุความเท่านั้น และหากมีการบังคับคดีไปแล้วก็สามารถของดการขายและผ่อนต่อได้อีก 6 ปี”

ส่วนสถานการณ์การรับชำระหนี้ของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 64 กองทุนฯได้รับชำระหนี้แล้ว 19,500 ล้าน ซึ่งสูงกว่าการรับชำระหนี้ปีที่ผ่านมาประมาณ 37% เป็นผลมาจากการหักเงินเดือนทำให้มีการรับชำระหนี้สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในส่วนลูกหนี้ที่มีการหักเงินเดือนซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 1.4 ล้านคน กองทุนก็พร้อมผ่อนผันให้หักชำระตามความสามารถ โดยลูกหนี้สามารถแจ้งการลดหักเงินเดือนเหลือน้อยที่สุดเพียงเดือนละ 100 บาทเท่านั้น โดยเงินที่ได้จากการชำระคืน กยศ.ก็จะนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับรุ่นน้อง นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป โดยปีนี้ปล่อยกู้ไปแล้ว 3.8 หมื่นล้านบาท
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 24