อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

ขสมก. เปลี่ยนหมายเลขรถเมล์ใหม่ 3 เส้นทาง 1 ก.ค.นี้

1 ก.ค.นี้ ขสมก. เปลี่ยนหมายเลขรถเมล์ใหม่ 3 เส้นทาง สาย 710 วงกลมอรุณอมรินทร์-ถนนกาญจนาภิเษก เปลี่ยนเป็นสาย 208 สาย 720 วงกลมกัลปพฤกษ์-ถนนพระราม 2 เปลี่ยนเป็นสาย 209 และ สาย 751 สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า-สะพานพระราม 4 เปลี่ยนเป็นสาย 210   ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.29 น.


นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป ขสมก. จะให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางด้วยหมายเลขใหม่ เพื่อไปตามที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่มีมติให้ ขสมก. ปรับเปลี่ยนหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย 710, 720 และ 751 โดยยังคงให้บริการเดินรถในเส้นทางเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.สาย 710 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 208 เส้นทางวงกลมอรุณอมรินทร์-ถนนกาญจนาภิเษก 2.สาย 720 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 209 เส้นทางวงกลมกัลปพฤกษ์-ถนนพระราม 2 และ 3.สาย 751 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 210 เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า-สะพานพระราม 4 ทั้งนี้ ประชาชนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้บริการสอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th, เฟซบุ๊ก : BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 05.00-22.00 น. 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13