อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงความน่าเชื่อถือประเทศไทย

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ที่ บีบีบีบวก และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ มั่นใจรับมือภาระเงินกู้ 1.5 ล้านล้านได้ เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 16.39 น.

 
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ บีบีบีบวก และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ โดยภาคการคลังสาธารณะ มีความแข็งแกร่งเป็นผลจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบและเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง แม้ว่าหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นจากการกู้เงิน เช่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายขาดดุล การตรา พ.ร.ก.กู้เงิน  1 ล้านล้านบาท และ พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 500,000 ล้านบาท แต่ ฟิทช์ เชื่อมั่นว่า รัฐบาลไทย สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี
 
นอกจากนี้คาดว่า สัดส่วนหนี้ภาครัฐบาลต่อจีดีพีของประเทศไทย ในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 52.7 ต่อจีดีพี แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางของกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันที่ร้อยละ 59.4 อย่างไรก็ดี ฟิทช์เชื่อมั่นว่า แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จะเริ่มฟื้นตัวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าและการเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 65 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ขณะที่ภาคการเงินต่างประเทศ ยังคงเข้มแข็ง ในปี 64 ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยจะยังคงเกินดุล ส่วนประเด็นที่ฟิทช์ ติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ธรรมาภิบาล รายได้เฉลี่ยต่อหัวหนี้ครัวเรือน และความเสี่ยงทางการเมือง รวมทั้งโครงสร้างประชากรสูงอายุที่จะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศ              
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16