อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

สนามบิน"สุราษฎร์ฯ"เร่งขยายเทอร์มินอลรับนักท่องเที่ยว พ.ย.นี้

สนามบิน “สุราษฎร์ฯ” เร่งขยายเทอร์มินอล รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พ.ย.นี้ “อธิบดี ทย.” สั่งทำแผนเตรียมความพร้อม ประสานแอร์ไลน์-หน่วยที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มโควิด จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.50 น.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีการวางแผนการปฎิบัติงาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ 1. กรณีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ในเดือน พ.ย.64 จะใช้พื้นที่อาคารผู้โดยสารฝั่งระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยจะเร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.64 รวมถึงดำเนินการร่างข้อปฏิบัติมาตรการปฏิบัติงานตามขั้นตอน (Standard Operating Procedure : SOP) ประสานผู้ประกอบการ สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารต่อไปนายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า 2. กรณีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ก่อนเดือน พ.ย.64 จะใช้พื้นที่ฝั่งอาคารผู้โดยสารในประเทศที่มีอยู่เดิม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจพืชและกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาบิน โดยคำนึงถึงเที่ยวบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ให้ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานห่างกัน 3 ชั่วโมง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาบิน เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), บริษัท วิทยุการบินไทยแห่งประเทศไทย (บวท.) ผู้แทนสายการบิน และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ดำเนินการร่างข้อปฏิบัติมาตรการปฏิบัติงานตามขั้นตอน พร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการและสายการบิน เพื่อจัดระบบการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารนายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. 64 เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตรการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็นไปตามหลักสากล และเป็นไปตามข้อปฏิบัติมาตรการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6