อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อพท.ตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทยหวังต่อยอดชิงยูเนสโก

อพท. หาทางขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย หวังดึงเมืองที่สนใจยกระดับเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกของยูเนสโกในอนาคต จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.58 น.


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ โดยต้องประกาศให้คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เห็นถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และประโยชน์ของเมืองที่ได้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์คือเป้าหมายของการทำการตลาด เพราะจะได้รับความสนใจจากผู้คนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว

น.อ.อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท. ได้จัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย หรือ ทีซีซีเอ็น เพื่อเป็นเครือข่ายสำหรับทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีหลายเมืองที่ได้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว และยังมีอีกหลายเมืองที่แสดงความสนใจจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ด้วย อพท. จึงได้ตั้งเครือข่ายนี้ขึ้นมาให้เมืองต่าง ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเมืองสร้างสรรค์ของไทยด้วยกันเอง

สำหรับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ภายใต้ ทีซีซีเอ็น จะเป็นการสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้กับพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มขับเคลื่อนในพื้นที่ทั้งระดับเมืองและระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กลุ่มนักวิชาการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 4 เมือง คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ และสุโขทัย และยังมีอีกหลายเมืองที่ทยอยสมัครในปีนี้ เช่น สุพรรณบุรี น่าน เชียงราย และเพชรบุรี เพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6