อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

โชว์ผลงาน 70% สร้างทาง4เลนสายบ้านแพง-ท่าอุเทน

“กรมทางหลวง” เปิดความคืบหน้า 70% สร้างถนน 4 เลน สาย อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 30.48 กม. วงเงิน 1,392 ล้านบาท คาดเสร็จ พ.ค.65 ช่วยสนับสนุนเดินทางจังหวัดในภาคอีสานทะลุเชื่อม สปป.ลาว   จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.27 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย-อ.ท่าอุเทน จุดเริ่มต้นที่ กม.255+000 และสิ้นสุดที่ กม.284+910 พื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระยะทาง 30.48 กม. งบประมาณ 1,392 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงานรวม 70% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน พ.ค.65  

สำหรับโครงการนี้ได้ก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จากเดิมที่มี 2 ช่อง ไป-กลับ ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raise Median) พร้อมปลูกหญ้าบนเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 10 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 7 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 26 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางโครงการเกิดขึ้นเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย-อุบลราชธานี) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวงตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น สำหรับทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่าง อ.บ้านแพง-อ.ท่าอุเทน ตอน พ.พะทาย-อ.ท่าอุเทน และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2032 (ท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม) ไปยัง จ.สกลนคร เพื่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย  

ดังนั้นเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับความเจริญของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12