อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ก.ค.นี้ "บางกอกแอร์เวย์ส"กลับมาบิน กทม.-ตราด/สมุย-ภูเก็ต

ก.ค.นี้ “บางกอกแอร์เวย์ส” คัมแบ๊กเปิดเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-ตราด และสมุย-ภูเก็ต ให้บริการวันละ 1 ไฟลต์ ยังคงมาตรการเยียวยาผู้โดยสาร หากเดินทางภายใน 31 ก.ค.นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ฟรี                    จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ–ตราด (ไป-กลับ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 และจะเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง สมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ตารางบินของเที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.64 จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน และตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.–30 ต.ค.64 จะให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ PG305 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.40 น. ถึงสนามบินตราดเวลา 12.40 น. และเที่ยวบินที่ PG306 ออกจากสนามบินตราดเวลา 13.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14.10 น.
                  
สำหรับตารางบินของเที่ยวบินในเส้นทาง สมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ก.ค.64 จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน และตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.–30 ต.ค.64 จะให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ PG253 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 11.25 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 12.25 น. และเที่ยวบินที่ PG254 ออกจากสนามบินภูเก็ตเวลา 13.00 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule
                  
อย่างไรก็ตามสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังคงคำนึงถึงผลกระทบของผู้โดยสาร ที่อาจจะได้รับจากการเดินทางในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงออกมาตรการต่อเนื่องในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารในไทย และมีกำหนดเดินทางภายในวันที่ 31 ก.ค.64 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com/travel-voucher
                  
สำหรับกรณีขอเลื่อนเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยจะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L  ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร. 0-2270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น., PG Live Chat: https://bit.ly/3hXocjG และสำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส https://www.bangkokair.com/our-offices ส่วนผู้ที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12