อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

วอนประชาชนฉีดวัคซีน@สถานีกลางบางซื่อมาให้ตรงเวลานัด

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ คุมเข้มโควิด-19 วอนประชาชนมาให้ตรงเวลานัด จะฉีดวัคซีนให้ก่อนและหลังเวลานัดไม่เกิน 30 นาทีเท่านั้น หลังพบประชาชนแห่มารอรับบริการในช่วงเช้า ทำให้ภายในสถานีกลางบางซื่ออึดอัด จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานอำนวยการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์โควิดในระบบขนส่งมวลชน เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ออกประกาศศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เปิดให้บริการประชาชนสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ทำให้มีผู้เข้ารับบริการ และผู้รอเข้าบริการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เข้าแถวรอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าของการเปิดให้บริการ ทำให้เกิดความหนาแน่นภายในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

                       

นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนทุกคนให้เดินทางเข้ารับบริการในวัน และเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อความที่ส่งให้ โดยจะให้บริการก่อนและหลังเวลาดังกล่าวไม่เกิน 30 นาที และขอความกรุณาให้ผ่านประตูเข้ามาได้เฉพาะผู้เข้ารับบริการเท่านั้น ยกเว้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9