อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

สั่งขนส่งฯ เร่งช่วยรถเช่าเหมา3ข้อจากพิษโควิด

“คมนาคม” สั่ง ขนส่งฯ พิจารณาเยียวยารถเช่าเหมา 3 ข้อ ผลกระทบจากโควิด-19 หลังรวมตัวมาบุกถึงถิ่น วอนขอเงินเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูรถ คันละ 2 แสน 4 เดือน พร้อมจัดทัวร์หมู่คณะ หนุนช่องทางเพิ่มรายได้ พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.40 น.


เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่กระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม พร้อมด้วย นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมหารือและรับหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) หรือรถเช่าเหมา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 จาก นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) และตัวแทนสมาคมฯ

นายวิรัช เปิดเผยว่า ตัวแทนจาก สปข. ขอพบเพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประกอบการรถเช่าเหมาจากผลกระทบโควิด-19 ดังนี้ 1.การลดค่าใช้จ่าย โดยขอยกเว้นภาษีประจำปีของรถเช่าเหมาและสถานประกอบการ และขอยกเว้นค่าปรับกรณีชำระภาษีล่าช้า เนื่องจากการเก็บภาษีเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ขบ. ไม่มีอำนาจในการดำเนินการโดยตรง โดย ขบ. อาจจะช่วยเหลือโดยดำเนินการในส่วนของการพักใช้รถที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการแทน

2.การเสริมสภาพคล่อง โดยขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการคันละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน และขอรับเงินสนับสนุนการฟื้นฟู ซ่อมบำรุงรถเช่าเหมา เพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ขบ. คันละ 200,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน (ก.ค.-ต.ค.64) โดยอาจให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตั้งกองทุนช่วยเหลือหรือจัดหาช่องทางการกู้เงินอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการกู้เงินนำไปซ่อมบำรุงรถได้โดยใช้ทะเบียนรถค้ำประกัน เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

และ 3.การส่งเสริมช่องทางเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเป็นหมู่คณะของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น และสนับสนุนเงินค่าเช่ารถโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ วันละ 14,000 บาทต่อคัน ไม่เกิน 4 วัน จำนวน 40,000 คัน เป็นเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.64) อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอของสมาคมฯ หรือหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรถเช่าเหมาโดยเร็วต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16