อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ส่งออกเดือนพ.ค.โต41.59% ทุบสถิติขยายตัวสูงสุดรอบ 11ปี

ยอดส่งออกเดือน พ.ค.มีมูลค่า 23,057 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 41.59% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี เหตุเศรษฐกิจโลก ประเทศคู่ค้าฟื้นตัว และการทำงานร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 20.37 น.


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกของไทยในเดือนพ.ค.64 มีมูลค่า 23,057  ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 41.59% หรือคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 714,885 ล้านบาท เป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ 11 ปี และหากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัยออก การส่งออกจะบวกมากถึง 45.87% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 22,261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 63.54% เกินดุลการค้ามูลค่า 795.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนการส่งออกรวม 5 เดือนของปี 64 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 108,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.78% หากหักน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัยออก จะเติบโตถึง 17.13% และการนำเข้า มีมูลค่า 107,141.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.52% เกินดุลการค้ามูลค่า 1,494.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

"ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกปรับตัวดีขึ้น มาจากเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว เช่น สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น ประกอบกับได้ ร่วมกับภาคเอกชนช่วยให้แก้ปัญหาอุปสรรคได้รวดเร็ว เช่น รถยนต์ ที่เวียดนามผ่อนปรนตรวจสอบจนทำให้การส่งออกรถยนต์ไปเวียดนามเพิ่ม 922% และส่งออกไปไปทั้งโลกเพิ่ม 170% ส่วนผลไม้ ได้แก้ไขปัญหาติดขัดที่ด่านชายแดนและข้ามแดน ส่งผลให้ส่งออกเพิ่มถึง 31.9% โดยเฉพาะทุเรียน เพิ่ม 95% และปัญหาเรื่องขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งหารือกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันให้มีการผ่อนปรนให้เรือใหญ่ 400 เมตรเข้าเทียบท่าเรือได้ถาวร"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14