อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

จี้เร่งสร้างรถไฟสายสีแดงไป มธ.ศูนย์รังสิต

มธ. จี้คมนาคมเร่งสร้างรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยาย ช่วง “รังสิต-มธ.ศูนย์รังสิต” คาดเปิดบริการปี 68 เผยระหว่างก่อสร้าง รฟท. พร้อมจัดรถไฟดีเซลรางเดินรถเชื่อมรังสิต-เชียงรากน้อย เริ่ม ธ.ค.นี้  มอบ สนข. ตั้งทีมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมพื้นที่รังสิต สั่ง ขบ. ปรับแนวเส้นทางเดินรถเข้ามหา’ลัย-โรงพยาบาล ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 17.14 น.

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และคณาจารย์จาก มธ.เข้าพบว่า ได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟ โครงการส่วนต่อขยายรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต–มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งกระทรวงคมนาคม และ มธ. เห็นสมควรดำเนินการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้ 1. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต–มธ. ศูนย์รังสิต โดยเร่งดำเนินการงานโยธาและระบบรางเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 68

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้าง รฟท. จะจัดรถไฟดีเซลรางเดินรถเชื่อมต่อระหว่างสถานีรังสิตไปถึงสถานีเชียงรากน้อย เพื่อรองรับการเดินทางไป มธ. ศูนย์รังสิต ไปก่อน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือน ธ.ค.64, 2. กรมทางหลวง (ทล.) ได้พิจารณาปรับปรุงโครงข่ายถนนบริเวณโดยรอบ มธ. ในเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายถนน และการคมนาคมบริเวณพื้นที่รังสิต เป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในภาพรวม จึงมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมบริเวณพื้นที่รังสิต เพื่อพิจารณาผลักดันการดำเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า และ 3. ได้มอบให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะปรับแนวเส้นทางการเดินรถเข้าไปในมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยตรงด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก
                 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25