อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

พระ​จอม​เกล้า​ธน​บุรี​รับ​ตรง​ประจำ​ปี​2553​

รศ.​ดร​.​ไกร​วุฒิ​ ​เกียรติ​โกมล​ ​อธิการ​ ​บดี​ ม.​เทคโนโลยี​พระ​จอม​เกล้า​ธน​บุรี​ (มจ​ธ​.) ​เปิด​เผย​ถึง​การ​รับ​สมัคร​นัก​ศึกษา​ด้วย​วิธี​รับ​ตรง​ว่า​ ​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ​สาขา​วิชา​วิศวกรรม​เครื่อง​กล​ ​รับ​ 5 ​คน​ ​วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์​ 10 ​คน​ จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 00.00 น.

รศ.​ดร​.​ไกร​วุฒิ​ ​เกียรติ​โกมล​ ​อธิการ​ ​บดี​ ม.​เทคโนโลยี​พระ​จอม​เกล้า​ธน​บุรี​ (มจ​ธ​.) ​เปิด​เผย​ถึง​การ​รับ​สมัคร​นัก​ศึกษา​ด้วย​วิธี​รับ​ตรง​ว่า​ ​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ​สาขา​วิชา​วิศวกรรม​เครื่อง​กล​ ​รับ​ 5 ​คน​ ​วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์​ 10 ​คน​ ​วิศวกรรม​ไฟ​ฟ้า​สื่อ​สาร​และ​อิเล็กทรอนิกส์​ 5 ​คน​ ​วิ​ศว​ ​กรรม​วัสดุ​ 30 ​คน​ ​วิศวกรรม​เครื่อง​มือ​ 35 ​คน​ ​วิศวกรรม​โยธา​ (​นานา​ชาติ​) 40 ​คน​  ​วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์​ (​นานา​ชาติ​) 20 ​คน​ ​คณะ​ครุ​ศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เท​ค    ​โน​โล​ยี​ ​หลัก​สูตร​วิทยา​ศา​สต​รบ​ัณฑิต (วท.บ.) ​สาขา​วิชา​วิทยา​การ​คอมพิวเตอร์​ประยุกต์​-มัล​ติ​มี​เด​ีย 25 ​คน​ ​เทคโนโลยี​มี​เด​ีย 18 ​คน​ ​เทคโนโลยี​การ​พิมพ์​และ​บรรจุ​ภัณฑ์​ 17 ​คน​ ​หลัก​สูตร​เทคโนโลยี​บัณฑิต​ (​ทล​.บ.) ​สาขา​วิชา​เทคโนโลยี​การ​ศึกษา​และ​สื่อ​สาร​มวล​ชน​ 20 ​คน​ ​เทคโนโลยี​อุ​ต​สา​ห     ​กรรม​ ​วิชา​เอก​โยธา​ 20 ​คน​ ​เอกอุ​ต​สา​หก​าร   10 ​คน​ ​เอก​ไฟ​ฟ้า​ 15 ​คน​ ​เอก​เครื่อง​กล​ 15 ​คน​ ​หลัก​สูตร​ครุ​ศา​สต​รอ​ุต​สา​หก​ร​รม​     ​บัณฑิต​ 5 ​ปี​ (ค.อ.บ.5​ปี​) ​วิศวกรรม​เครื่อง​  ​กล​ 25 ​คน​ ​วิศวกรรม​ไฟ​ฟ้า​ ​เอก​ไฟ​ฟ้า​กำลัง​ 15 ​คน​ ​เอก​วิศวกรรม​อิเล็กทรอนิกส์​ 15 ​คน​ ​เอก​วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์​ 15 ​คน​ ​วิศวกรรม​โยธา​ 40 ​คน​ ​วิศวกรรม​อุ​ต​สา​หก​าร 35 ​คน​ ​หลัก​สูตร​ศิลปศา​สต​รบ​ัณฑิต 4 ​ปี​ ​มี​เด​ี​ยอ​าตส์  25 ​คน​
   
​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ ​สาขา​วิชา​คณิต​ศาสตร์​ 15 ​คน​ ​เคมี​ 60 ​คน​ ​สถิติ​ประยุกต์​ 20 ​คน​ ​คณะ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ ​วิทยา​การ​คอมพิวเตอร์​ (​ภาษา​อังกฤษ​) 45 ​คน​ ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ (​ภาษาไทย​) 30 ​คน​ ​คณะ​สถาปัตยกรรม​ศาสตร์​และ​การ​ออก​แบบ​ ​สาขา​วิชา​สถาปัตยกรรม​ (​นานา​ชาติ​) 50 ​คน​ ​สถาปัตยกรรม​ภาย​ใน​ (​นานา​ชาติ​) 40 ​คน​ ​การ​ออก​แบบ​อุตสาหกรรม​ (​นานา​ชาติ​) 40 ​คน​ ​ออก​แบบ​นิเทศ​ศิลป์​ (​ภาษา​อังกฤษ​) 50 ​คน​ ​โครงการ​ทายาท​อุ​ต​สา​ห  ​กรรม​ ​สาขา​วิชา​วิศวกรรม​อุ​ต​สา​หก​าร 3 ​คน​ ​ตั้ง​แต่​บัด​นี้​ถึง​ 25 ​ธ​.ค. ​ทาง​เว็บ​ไซ​ต์ https:// www.kmutt.ac.th/admission ​หรือ​โทร​. 0-2470-8146 ​และ​ 0-2470-8348
   
​สำหรับ​โครงการ​รับ​นัก​ศึกษา​คัด​เลือก​ตรง​ความ​สามารถ​พิเศษ​ ​และ​ทุน​  ​เพชร​พระ​จอม​ฯ ​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ ​สาขา​วิชา​คณิต​ศาสตร์​ 2 ​คน​ ​เคมี​ 6 ​คน​ ​ฟิสิกส์​ประยุกต์​ 6 ​คน​ ​จุ​ล​ชีววิทยา​ 2 ​คน​ ​วิทยา​การ​คอมพิวเตอร์​ประยุกต์​ 2 ​คน​ ​สถิติ​ประยุกต์​ 2 ​คน​ ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เท​ค​โน​     โล​ยี​การ​อาหาร​ 1 ​คน​ ​คณะ​ครุ​ศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ ​สาขา​วิชา​วิศวกรรม​เครื่อง​กล​ 1 ​คน​ ​วิศวกรรม​ไฟ​ฟ้า​ ​เอก​ไฟ​ฟ้า​กำลัง​ 1 ​คน​ ​เอก​วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์​ 1 ​คน​ ​วิศวกรรม​โยธา​ 1 ​คน​  ​วิศวกรรม​อุ​ต​สา​หก​าร 1 ​คน​ ​เทคโนโลยี​มี​เด​ีย 5 ​คน​ ​เทคโนโลยี​การ​พิมพ์​และ​บรรจุ​ภัณฑ์​ 1 ​คน​ ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ ​เอก​เครื่อง​กล​ 1 ​คน​ ​เอก​ไฟ​ฟ้า​ 1 ​คน​ ​เอก​โยธา​ 1 ​คน​ ​เอกอุ​ต​สา​หก​าร 1 ​คน​ ​และ​ ​คณะ​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ ​สาขา​วิชา​วิทยา​การ​คอมพิวเตอร์​ (​ภาษา​อังกฤษ​) 2 ​คน​ ​สมัคร​ได้​ตั้ง​แต่​บัด​นี้​ถึง​ 30 พ.ย. 52 ​ทาง​เว็บ​ไซ​ต์ https://www. kmutt.ac.th/ admission ​โทร​. 0-2470-8146 ​และ​ 0-2470-8348.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น