อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

นมโรงเรียนกทม.เทอมนี้ยังเป็นนมถุง

เปิดเทอมนี้ยังเป็นนมถุงหากมีบูดอีก ให้อ.ค.ส.เข้มคุณภาพบ.ชุ่ยต้องแบล็กลิสต์ จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 05.08 น.

จากกรณีที่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือจำนวนกว่า 40คน กทม.เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงจากที่ได้รับประทานนมโรงเรียนเมื่อช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากนมบูด ที่บริษัทรับสัมปทานไม่ได้ตรวจสอบควบคุมคณะภาพอย่างเคร่งครัด โดยทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีแนวทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าจะพิจารณาเปลี่ยนไปใช้นมกล่องแจกเก็บแทนนั้น รายงานข่าวจากสำนักการศึกษา แจ้งว่า โครงการแจกนมโรงเรียนเป็นโครงการตามนโยบายระดับประเทศ ที่กทม.ได้รับจัดสรรนมเป็นอาหารเสริม ตามนโยบายของรัฐบาลในอดีตที่ต้องการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยจัดซื้อนมจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ที่จะเป็นจัดหานมจากผู้ประกอบการรายต่างๆมาให้โรงเรียน เป็นนมถุง จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้นมยูเอชทีได้ โดยในภาคเรียนปกติจะแจกนมโรงเรียนเป็นนมถุง 1 ถุง/1คน ในนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 และแจกเป็นนมยูเอชทีเฉพาะภาคฤดูร้อนเท่านั้น อย่างไรก็ตามทางอ.ส.ค.จะเข้มงวดกับผู้ประกอบการรายที่เกิดปัญหา และหากยังมีการส่งนมที่ไม่มีคุณภาพเป็นอันตรายต่อเด็กอีก จะต้องถูกแบล็กลิสต์ โดยในปีงบประมาณ2556 กทม.ได้ใช้งบประมาณเฉพาะค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนเป็นวงเงิน 504.36 ล้านบาท.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0