อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

พิพิธภัณฑ์เกษตร ‘ในหลวงรักเรา’ เรียนรู้คุณของแผ่นดินและวิถีเกษตรไทย - เกษตรทั่วไทย

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ในหลวงเรา  ที่ไปชมได้ทั้งครอบครัว....ร่วมกันสืบทอดตำนาน อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00.00 น.

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ในหลวงเรา  ที่ไปชมได้ทั้งครอบครัว....ร่วมกันสืบทอดตำนานด้วยการพาลูกหลานไปตามรอยความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวงมอบให้ปวงชนชาวไทย เรียนรู้คุณงามความดีของแผ่นดินและวิถีเกษตรไทย พาพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ไปรำลึกถึงอดีต จากบรรยากาศบ้านนอกคอกนา ในท้องทุ่ง ท่าม กลางธรรมชาติที่งดงาม เชื่อมโยงสู่ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีของเมืองที่ท่านจะได้รับทั้งความสุข สนุกสนาน เรียนรู้ ลงมือทำ และนำไปปฏิบัติ

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรที่มีชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่มุ่งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  เน้นศึกษาเรียนรู้แบบมีชีวิต สัมผัสและจับต้องได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม ทุ่งนาเขียวขจี บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ เหมาะสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้ามาเรียนรู้ ผ่าน 3 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา  พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ

“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” พิพิธ ภัณฑ์ในอาคาร  นำเสนอความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวงมอบให้ปวงชนชาวไทย ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ พระราชพิธีในวิถีเกษตร หลักการทรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ฯลฯ ชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ  “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” และ “แผ่นดินของเรา” ฉายในโรงภาพยนตร์ 3 มิติ  “กษัตริย์เกษตร” 120 ที่นั่ง เรียนรู้การน้อมนำคำพ่อสอนไปปฏิบัติโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานผู้น้อมนำ พบกับความสุขในวิถีเกษตร ห้องมหัศจรรย์ท้องทุ่ง นำเสนอด้วยระบบโฮโลแกรมที่ทันสมัย ตื่นตาตื่นใจ  เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ได้อย่างไม่จบสิ้น

“พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดแสดงภายในอาคาร ไปดูว่าคนเมืองก็สามารถทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้  มีทั้งปลูกผักบนพื้นปูน ปลูกผักบนหลังคา ปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์  การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็ก  1 ไร่ พอเพียง นวัตกรรมบ้านดิน บ้านฟาง  นวัตกรรมพลังงาน การทำนาโยนกล้า และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ฯลฯ ซึ่งการทำเกษตรเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้  ถ้ามีองค์ความรู้และลงมือทำจริง

“พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ” พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  ร่วมกับหอการค้าไทย และบริษัทเกษตรสรรพสิ่ง จำกัด จัดทำโครงการ “กล้าก้าว พันธุกรรมไทย 1 ไร่ 1 แสน” ประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมวิชากสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง การบริหารจัดการบนพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อให้ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน โดยคัดเลือกชาวนาที่ผ่านการอบรมทำนา 5 เดือน มาร่วมกันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์  คนละ 1 แปลง แปลงละ 1 ไร่  จำนวน  9  แปลง ซึ่งเกิดองค์ความรู้ใหม่มากมายจากแปลงเหล่านี้

นอกจากชม 3 พิพิธภัณฑ์แล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นให้เรียนรู้ได้ทุกสัปดาห์อย่างไม่รู้เบื่อ

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้จัดนิทรรศการพิเศษหมุนเวียนซึ่งจะจัดงานครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “เกษตรตามรอยพ่อ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2556  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช ขอเชิญประชาชนชาวไทยหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยแด่พระองค์

ข่าวดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ และจะเริ่มเก็บค่าเข้าชมเดือนมกราคม 2557  เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญประชาชนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดให้บริการเข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-15.30 น. ปิดบริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2529-2212-13  www.wisdomking.or.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0