อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เปิด 6 ร่าง ก.ม.ปรองดองฯค้างสภา ฉบับ “บิ๊กบัง-ณัฐวุฒิ"

เปิด 6 ร่างพ.ร.บ.ปรองดอง-นิรโทษ ค้างสภาฯ ยังเหลือ ฉบับ “บิ๊กบัง-ณัฐวุฒิ-4 ส.ส.เพื่อไทย” พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 04.59 น.

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ภายหลังจากที่วุฒิสภาได้ประกาศที่จะยับยั้งร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ...ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่ 11 พ.ย.นี้ ล่าสุด ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และกลุ่ม 40 ส.ว. ได้เรียกร้องให้มีการถอนร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ ที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีก 6 ฉบับออกไปด้วย

ทั้งนี้จากการตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พบร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ.ด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 2.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 3.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....(นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 4.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 5.ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....(นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และ 6.ร่าง พ.ร.บ.การปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....(นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ทั้งนี้หากผู้เสนอร่างฯ จะทำการถอนร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ในระเบียบวาระนั้น สามารถทำได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551ข้อ 53 ระบุว่า ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากผู้เสนอญัตติจะถอนญัตติหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอ หรือผู้รับรองจะถอนการรับรองญัตติจะต้องได้รับความยินยอมของที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวาระเรื่องอื่น ๆ ลำดับที่ 7.6 เป็นขอถอนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ซึ่งนายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 53 ซึ่งต้องขอมติจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0