อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สืบสานรังสรรค์ศิลป์ ‘ศิลปินแห่งชาติ’

ในเดือนกุมภาพันธ์มีวันพิเศษวันสำคัญอยู่ไม่น้อยทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา และวาเลนไทน์ที่เพิ่งเลยผ่านไป ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีวันนี้นับเป็นวันที่มีความสำคัญของปวงชนชาวไทย อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 00.00 น.

 ในเดือนกุมภาพันธ์มีวันพิเศษวันสำคัญอยู่ไม่น้อยทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆบูชา และวาเลนไทน์ที่เพิ่งเลยผ่านไป ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีวันนี้นับเป็นวันที่มีความสำคัญของปวงชนชาวไทย ด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขาโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมซึ่งยุคสมัยของพระองค์ถือเป็น ยุคทองของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงงานพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้มากมายหลายเรื่องดังเช่น อิเหนา วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของกลอนบทละครรำ นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกอีกหลายเรื่องดังเช่น ไกรทอง พระไชยเชษฐ์ คาวี สังข์ทอง และมณีพิชัย และด้วยพระปรีชาในด้านวรรณกรรมทรงได้รับการยกย่องเป็น บุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในปี พ.ศ. 2551 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปินเจริญรอยตามเบื้อง

พระยุคลบาท สร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็น วันศิลปินแห่งชาติ ร่วมด้วยและนับแต่การเริ่มต้น โครงการศิลปินแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกศิลปินสาขาต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติมายาวนานกว่า 20 ปีซึ่งปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ 246 ท่าน

จากที่ผ่านมาปีนี้คณะกรรมการฯประกาศยกย่องศิลปิน 9 ท่านโดยใน สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) ศิลปินไทยร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมา กรรม วรรณกรรมทรงคุณค่ามากมาย ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ (สถาปัตยกรรม)ผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำศิลปะพื้นถิ่นไทยร่วมสมัยมาเป็นฐานบ่มเพาะสถาปนิกรุ่นเยาว์ให้มีจิตสำนึกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณ ศิลป์ ได้แก่ รำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค นามปากกาโสภาค สุวรรณ นักเขียนนวนิยายซึ่งสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้ความบันเทิงเปี่ยมด้วยสาระ ฯลฯ วินทร์ เลี้ยววาริณ นามปากกา วินทร์ เลียววาริณ วรรณกรรมของศิลปินเป็นงานศิลปะที่สัมผัสได้หลายมิติสื่อสารถึงผู้อ่านได้อย่างลุ่มลึกในรูปแบบงานเขียนที่หลากหลาย ฯลฯ เจริญ มาลาโรจน์ นามปากกา มาลา คำจันทร์ ศิลปินสร้างสรรค์งานเขียนซึ่งส่วนใหญ่โดดเด่นด้วยสีสันและกลิ่นอายของท้องถิ่น สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ใช้ภาษาถิ่นนำเสนอชวนผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ 

สำหรับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นิตยา รากแก่น (การแสดงพื้นบ้าน–หมอลำ) หรือบานเย็น รากแก่น ศิลปินสร้างสรรค์พัฒนาวงการเพลงพื้นบ้านเพลงหมอลำให้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ฯลฯ ยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเขียน นักแสดง สร้างสรรค์ผลงานเพลงหลากหลาย ฯลฯ บุญฉลอง ภักดีวิจิตร หรือ ฉลอง ภักดีวิจิตร (ผู้กำกับ–ผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) สร้างสรรค์ภาพยนตร์ด้วยความมุ่งมั่นผลักดันให้วงการภาพยนตร์แนวบู๊แอ๊คชั่นได้รับความนิยม ดังเช่นภาพยนตร์เรื่อง “ทอง” ซึ่งสร้างออกมาหลายภาคได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งในประเทศและต่างชาติและ เฉลิม ม่วงแพรศรี (ดนตรีไทย) ผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงซอชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะซอสามสาย ศิลปินได้รับรางวัลครูภูมิปัญญาไทยและได้รับการยกย่องเป็นเสาหลักของแผ่นดินด้านดนตรีไทย ฯลฯ ซึ่งในวันศิลปินแห่งชาติปีนี้จะมีการแสดงและนิทรรศการ ถ่ายทอดถึงการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปิน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0