อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

บริจาค 1 ล้านสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 04.00 น.

 ไฉไล บุญยะรัตเวช บริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และใช้ในกิจการของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.ดุจใจ ชัยวานิจศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินฑัตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0