อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

ผุดทางลัดซอยศูนย์วิจัยออกพระราม9

ชาวบ้านย่านซอยศูนย์วิจัยเตรียมเฮ กทม.ผุดทางลัดซอยรพ.กรุงเทพออกพระราม9 อังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 00.43 น.

นายศักดิ์ชัย บุญมา  ผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา  กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้เสนอร่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมจากบริเวณซอยศูนย์วิจัยข้างโรงพยาบาลกรุงเทพ ออกสู่ถนนพระราม9 ช่วงซอย18 ระยะทางราว1กิโลเมตร มีสะพานข้ามคลองสามเสนในเส้นทางเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เพื่อเพิ่มโครงข่ายถนนแก้ปัญหาการจราจรภายในซอยศูนย์วิจัย ตัดตรงผ่านด้านข้างโรงพยาบาลฯออกสู่ถนนพระราม9 บรรเทารถติดขัดในบริเวณดังกล่าวที่การจราจรหนาแน่นมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเวลาเร่งด่วนเย็น โดยขณะนี้เรื่องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และไปยังสำนักงานกฤษฎีกา เพื่อรอเสนอทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของรัฐบาลรักษาการ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการออกกฎหมายต้องล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่จะต้องให้ความเห็นชอบอีกครั้ง จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายเพื่อประกาศใช้ต่อไป ซึ่งเมื่อผ่านครม.ก็จะสามารถออกพ.ร.ฎ.เวนคืนได้ภายใน3-4เดือน จากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนการประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยในส่วนของการก่อสร้างนั้นกทม.มีความพร้อมที่จะดำเนินการอยู่แล้ว.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0