อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

“วิวัฒน์ชัย” ร้องผู้ตรวจฯ พ.ร.บ.เลือกตั้งขัด รธน.

“วิวัฒน์ชัย” มาแปลก ร้องผู้ตรวจ พ.ร.บ.เลือกตั้งขัด รธน. ชี้ไม่โปร่งใส ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมามีช่องว่างซื้อสิทธิขายเสียง อังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 06.53 น.

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ และ พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สภาธรรมาภิบาล ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายรักษ์เกชา แฉ่ฉาย โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. 2550 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ตามมาตรา 67, 69, 72, 73 และ 75 ในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้ง ทำให้เกิดการโกงคะแนนที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังหรือพิสูจน์ความโปร่งใสได้ เช่น การห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองลงคะแนนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่า  ได้ลงคะแนนและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลับห้ามการกระทำดังกล่าว ทำให้การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา มีช่องว่างให้เกิดการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่สามารถตรวจสอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งย้อนหลังได้  จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งตรวจสอบข้อกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พร้อมกับเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0