อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผลสำรวจวันแรงงานปี 57 พบกรรมกรหญิงก๊งเหล้าหนัก

เผยผลสำรวจพบแรงงานหญิงก๊งเหล้าหนัก แม้ช่วงตั้งท้องก็ไม่เว้น เหตุเครียดอยากระบายความทุกข์ พบดื่มหนักทำเสียงาน-ครอบครัววิวาท แถมเสี่ยงถูกลวนลาม-ล่วงละเมิดทางเพศ ผู้นำแรงงานจี้ออกกฎเข้มห้ามดื่มเวลางาน จันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 02.15 น.

เมื่อวันที่28 เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ มธ.จัดงานเสวนา“แกะรอยวิกฤติแรงงานหญิงไทยกับสุรา” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2557 โดยมีกลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ องค์กรสตรี เข้าร่วมกว่า 40 คนทั้งนี้น.ส.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงงานวิจัย “ชีวิตแรงงานหญิงกับวงจรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ปี 2556-2557โดยสำรวจกลุ่มแรงงานหญิงพื้นที่ จ.นนทบุรี เครือข่ายสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และแรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน จำนวน 1,667 ราย พบว่า ปัจจัยที่ทำให้แรงงานหญิงมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบต่อเนื่อง และเพิ่มระดับดีกรีขึ้น มาจาก 1.ประสบการณ์การดื่มครั้งแรก ซึ่งมีผลต่อการดื่มในครั้งถัดไป เช่น ดื่มครั้งแรกมีประสบการณ์ที่ดี ก็จะกระตุ้นให้เพิ่มดีกรีมากขึ้นได้ง่าย2.กลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเพื่อสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง สำหรับช่วงเวลาที่นิยมดื่มคือ วันหยุด หลังเลิกงาน

น.ส.ปุณิกา กล่าวว่า3.โอกาสในการดื่มตามเทศกาล เช่น งานวันเกิดเพื่อน งานเลี้ยงบริษัท งานเทศกาล สงกรานต์ งานบวช งานแต่งงาน และ4.สถานการณ์ปัญหาชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดื่มต่อเนื่องและเพิ่มระดับดีกรีที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ได้แก่ ปัญหาครอบครัว28.91% รองลงมาปัญหาความรัก25.59%และปัญหาการทำงาน 23.63 %ทั้งนี้ผลกระทบจากการดื่มของแรงงานหญิง พบว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและถูกล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ78.72% อย่างไรก็ตามการดื่มยังนำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาทในครอบครัวกว่า 25.67% ครอบครัวไม่เข้าใจกัน24.10% ซึ่งความถี่ของการทะเลาะวิวาทในครอบครัวเป็นบางครั้งมีมากกว่า 73.68% โดยระดับความรุนแรง 77.98% การมีปากเสียง 13.15%ทำร้ายร่างกาย และได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล7.34%

“ที่น่าห่วงคือแรงงานหญิงบางรายมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ 5.55%ซึ่งอายุการตั้งครรภ์ระหว่าง 0-3 เดือน รองลงมา 4-6 เดือน และ 7-9เดือน นอกจากนี้การดื่มของแรงงานหญิงยังส่งผลต่อการทำงานคือมีปัญหากับนายจ้าง20.32%มีปัญหาขาดงาน 35.72% ส่งผลต่อการทำงานล่วงเวลา(OT) 39.11%ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นวงจรชีวิต ผลกระทบ และแนวโน้มของพฤติกรรมการดื่ม จะขึ้นอยู่กับสภาวะการถูกกดทับจากสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในสังคม ที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก การดื่มจึงเป็นช่องทางระบายความรู้สึก มีพื้นที่ปลดปล่อยความรู้สึก ดังนั้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของแรงงานหญิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในโรงงาน ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพแรงงานหญิง การพัฒนาสภาพการทำงานและสภาพการจ้างงานให้ดีขึ้น”น.ส.ปุณิกา กล่าว

ด้านนางสุรินทร์ พิมพา ผู้นำแรงงานหญิงกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จ.สมุทรสาคร และจ.นครปฐม กล่าวว่า ปัญหาแรงงานหญิงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข อย่างจริงจัง รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วงการลาคลอด มีระยะเวลาสั้นเกินไป หรือแม้กระทั่ง การถูกปลดออก ทั้งที่มีกฎหมายห้ามปลดออกอย่างชัดเจน ซึ่งสหภาพแรงงานมีข้อเรียกร้องรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสำนักงานประกันสังคม ให้ดูแลปัญหาแรงงานถูกละเมิดสิทธิ์ และเข้มงวด ในการให้กฎหมายสามารถทำงานได้จริง ไม่ใช่ยังคงสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตแรงงาน

“อยากให้แก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง ลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายจ้างหรือบริษัทควรมีกฎระเบียบเข้มงวดห้ามดื่มในวันทำงาน และคืนก่อนวันทำงาน เพื่อป้องกันการเมาค้างและลงโทษผู้ที่ยังมีอาการเมาค้าง มาสาย ขาดงาน และมีมาตรการส่งเสริมผู้เลิกดื่ม เช่น เพิ่มรายได้หรือสวัสดิการหรือร่วมออมเงินกับผู้เลิกดื่ม จะช่วยให้ลดนักดื่มเพิ่มผลิตผลของงานได้ นอกจากนี้ปัญหาแรงงานหญิงตั้งครรภ์ทั้งคนไทยและพม่ายังถูกกดขี่ บางคนถูกไล่ออก หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานก็ไม่ได้รับการดูแล จึงอยากขอให้กระทรวงแรงงานเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง" นางสุรินทร์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 เม.ย. เวลา 10.00 น. น.ส.อรุณี ศรีโต นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วย นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มสหภาพแรงงาน และภาคีเครือข่ายกว่า 30 คน จะเข้าพบนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่กระทรวงแรงงาน (โถงชั้นล่าง) เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลังพบข่าวแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติเมาก่อเหตุในรอบ 1 ปีจำนวนมาก ทั้งก่ออาชญากรรม ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ ละเมิดทางเพศ ซึ่งมีสาเหตุหลักยังมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0