อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

จี้​”​อลงกรณ์​”​ทบ​ทวน​บัญชี​สิน​ค้าน​้ำ​เมา​

“​เครือ​ข่าย​เหล้า​” ​บุก​ ก.​พาณิชย์​ ​จี้​ “​อลงกรณ์​” ​ทบ​ทวน​บัญชี​สิน​ค้าน​้ำ​เมา​ ​ออก​จาก​การ​เจรจา​เปิด​การ​ค้า​เสรี​ ​ไทย​-​อี​ยู​ ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 04.27 น.

“​เครือ​ข่าย​เหล้า​” ​บุก​ ก.​พาณิชย์​ ​จี้​ “​อลงกรณ์​” ​ทบ​ทวน​บัญชี​สิน​ค้าน​้ำ​เมา​ ​ออก​จาก​การ​เจรจา​เปิด​การ​ค้า​เสรี​ ​ไทย​-​อี​ยู​ 

​ที่​กระทรวง​พาณิชย์​  จ.​นนทบุรี​  ​เมื่อ​วัน​ที่​ 18 ​มิ​.ย.  ​เครือ​ข่าย​รณ​รงค์​ป้อง​กันภัย​แอลกอฮอล์​ร่วม​กับ​เครือ​ข่าย​องค์​กรง​ด​เหล้า​  ​และ​องค์​กร​ภาคี​ ​กว่า​ 300 ​คน​ ​รวม​ตัว​กัน​หน้า​กระทรวง​พาณิชย์​ ​โดย​ ​นาย​คำ​รณ​  ​ชู​เดช​า  ​ผู้​ประสาน​งาน​เครือ​ข่าย​ฯ  ​ได้​ยื่น​หนังสือ​ถึง​นาย​อลงกรณ์​  ​พลบ​ุตร ​รม​ช.​พาณิชย์​ ​เพื่อ​แสดง​จุด​ยืน​คัด​ค้าน​การ​เปิด​เจรจา​การ​ค้า​เสรี​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ ​ไทย​-​อี​ยู​ (​สหภาพ​ยุโรป​)

 ​นาย​คำ​รณ​  ​ชู​เดช​า ​ผู้​ประสาน​งาน​เครือ​ข่าย​รณ​รงค์​ป้อง​กันภัย​แอลกอฮอล์​ ​กล่าว​ว่า​  ​ตัว​เลข​การ​นำ​เข้า​แอลกอฮอล์​จาก​สหภาพ​ยุโรป​ใน​ปี​ 2552 ​อยู่​ที่​ 5,143 ​ล้าน​บาท​  ​คิด​เป็น​สัด​ส่วน​เกือบ​ครึ่ง​หนึ่ง​ของ​การ​นำ​เข้า​ทั้ง​หมด​  ​ถึง​แม้​สัด​ส่วน​จะ​ดู​ไม่​มาก​นัก​เมื่อ​เทียบ​กับ​มูล​ค่า​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ทั้ง​หมด​เกือบ​ 200,000 ​ล้าน​บาท​  ​แต่​ปริมาณ​จะ​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​อีก​หลาย​เท่า​ตัว​ ​จาก​การ​เปิด​การ​ค้า​เสรี​   ​เพราะ​เมื่อ​ภาษี​แอลกอฮอล์​นำ​เข้า​จาก​ 60 % ​จะ​กลาย​เป็น​ 0%  ​ทำ​ให้​ราคา​แอลกอฮอล์​ถูก​ลง​ ​ส่ง​ผล​ให้​ตลาด​ราย​ใหญ่​ทุ่ม​ทุน​ผลิต​แอลกอฮอล์​เพิ่ม​ขึ้น​ตาม​ไป​ด้วย​  

​นาย​คำ​รณ​  ​กล่าว​ว่า​ ​เพื่อ​ลด​เงื่อน​ไข​การ​ขาย​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ลง​ ​ตาม​หลัก​ของ​การ​ค้า​เสรี​  ​เครือ​ข่าย​ฯ​จึง​ขอ​แสดง​จุด​ยืน​ดัง​นี้​     1. ​ขอ​คัด​ค้าน​การ​นำ​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​เข้า​สู่​การ​เจรจา​การ​ค้า​เสรี​ไทย​-​อี​ยู​  ​เพราะ​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ไม่​ใช่​สิน​ค้า​ปกติ​ธรรม​ดา​ ​ส่ง​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​สุข​ภาวะ​ประชา​ชน​  ​รวม​ทั้ง​ด้าน​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ใน​ทุก​มิติ​   ​สิ้น​ค้า​ชนิด​นี้​จึง​ไม่​ควร​อยู่​ใน​ความ​ตก​ลงกา​ร​ค้า​เสรี​ไม่​ว่า​กับ​ประเทศ​ใด​ทั้ง​สิ้น​  ​ตลอด​จน​ควร​มี​การ​ทบ​ทวน​การ​เจรจา​ที่​ดำเนิน​การ​ไป​แล้ว​ ​อาทิ​ ​อาเซีย​น  ​ออสเตรเลีย​  ​เป็นต้น​ 2. ​การ​พิจารณา​การ​เปิด​การ​ค้า​เสรี​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​   ​จะ​ใช้​มุม​มอง​ทาง​ด้าน​เศรษฐกิจ​โดย​คำนึง​ถึง​การ​เจริญ​เติบ​โต​ของ​ประเทศ​   ​ทาง​เศรษฐกิจ​และ​ศักยภาพ​การ​แข่ง​ขัน​อย่าง​เดียว​ไม่​ได้​  ​ต้อง​คำนึง​ถึง​ผลก​ระ​ทบ​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ตาม​มา​ใน​ทุก​มิติ​อย่าง​รอบ​ด้าน​

3. ​การ​ค้า​เสรี​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​มี​ผล​ดี​ต่อ​คน​เพียง​บาง​กลุ่ม​นั้น​ ​ผล​เสียม​ี​มาก​กว่า​ประโยชน์​ที่​จะ​ได้​รับ​ ​ไม่​คุ้ม​ค่า​กับ​การ​ต้อง​ตาม​แก้​ไข​ปัญหา​ใน​ระยะ​ยาว​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต​ ​และ​อาจ​กระทบ​กับ​มาตรการ​ทาง​กฎหมาย​ของ​ไทย​ ​ที่​มี​ขึ้น​เพื่อ​ควบ​คุม​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​  ​ตลอด​จน​ทำ​ให้​การ​ออก​มาตรการ​ใหม่​ๆ​ทำ​ได้​ยาก​ขึ้น​  ​และ​ 4. ​ประเทศ​ต้อง​ต้อง​ก้าว​ไป​ให้​ทัน​กับ​กระแส​โลก​ ​เครือ​ข่าย​ฯ​ไม่​ได้​ประสงค์​ที่​จะ​ต่อ​ต้าน​การ​ค้า​เสรี​ ​แต่​ต้องการ​ให้​รัฐ​พิจารณา​อย่าง​ถี่​ถ้วน​รอบ​ด้าน​ ​เพื่อ​ให้​พัฒนา​การ​ทาง​ด้าน​เศรษฐกิจ​ไม่​ทำ​ให้​สุข​ภาวะ​และ​สังคม​เสื่อม​ถอย​ลง​ ​และ​นำ​ไป​สู่​ความ​เจริญ​ของ​ประเทศ​อย่าง​แท้​จริง​และ​ยั่งยืน​

 ​ด้าน​นาย​อลงกรณ์​   ​กล่าว​ว่า​  ​ขณะ​นี้​การ​เจรจา​กับ​เอ​ฟ​ที​เอ​ ​ไทย​อี​ยู​ ​อยู่​ใน​ขั้น​ตอน​ของ​การ​เปิด​รับ​ฟัง​ความ​คิด​เห็น​ ​ตาม​มาตรา​ 190 ​และ​ตน​เห็น​ว่า​ ​จำ​เป็น​ต้อง​ถอด​บัญชี​สิน​ค้า​แอลกอฮอล์​ ​ออก​จาก​การ​เจรจา​ ​เพราะ​เป็น​สิน​ค้า​ที่​อันตราย​ ​มี​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​เด็ก​เยาวชน​และ​สังคม​ส่วน​รวม​  ​เพราะ​หาก​เป็น​สิน​ค้า​ที่​อันตราย​ ​ก็​ไม่​จำ​เป็น​ต้อง​ส่ง​เสริม​ ​นอก​จาก​นี้​ ​จะ​มี​การ​พิจารณา​กรอบ​การ​เจรจา​เอ​ฟ​ที​เอ​ที่​ผ่าน​ ๆ ​มา​  ​อาจ​ต้อง​มี​การ​ทบ​ทวน​ทั้ง​หมด​และ​ปรับ​บัญชี​สิน​ค้า​แอลกอฮอล์​ ​รวม​ทั้ง​ ​บุหรี่​ ​ออก​จาก​บัญชี​การ​ลด​ภาษี​ ​เพื่อ​ประโยชน์​ต่อ​ส่วน​รวม​ต่อ​ไป​

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0