อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

เล็งยกเลิกโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย

“กฤษณพงศ์” เผยยังขาดงบฯโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยอีก 400 กว่าล้านบาท ถ้าได้ครบจะยุติโครงการ เพราะมีปัญหาเยอะ ดันโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกแทน หวังเห็นผลชัดเจน จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 05.59 น.

วันนี้( 9 มี.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยระดับอุดมศึกษา อยากให้เน้นสร้างงานวิจัยที่เชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม สามารถนำงานวิจัยไปใช้ได้จริง ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศพัฒนางานวิจัยที่หลากหลาย ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งส่งเสริมขณะนี้ คือ ต้องพัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอก สร้างงานวิจัยให้มากขึ้นกว่าเดิม

ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2559 สกอ.ได้ของบฯเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ระยะเวลา 15 ปี ของงบฯ จำนวน 44,000 ล้านบาท โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป16,000 ทุน โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ระยะเวลา 5 ปี ของบฯ จำนวน 25,000 ล้านบาท เพื่อจะนำมาสนับสนุนทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ต่อข้อถามว่าจะมีการผลักดันโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติต่อไปหรือไม่ ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวยังไม่ได้งบฯอีก 400 กว่าล้านบาท ถ้าได้งบฯที่เหลือครบอาจจะต้องยุติโครงการลง เพราะที่ผ่านมามีปัญหามาตลอด การได้รับงบประมาณล่าช้าทำให้งานวิจัยต่างๆ ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรือมีความคืบหน้าเท่าที่ควร แต่จะได้เร่งผลักดันโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกแทน ซึ่งจะเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยที่สร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดมาช่วยพัฒนาประเทศได้จริง และเห็นผลงงานที่เป็นรูปธรรม.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0