อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

วธ.ปรับแผนสร้างภาพลักษณ์ดึงต่างชาติเที่ยวไทย

กระทรวงวัฒนธรรมวางแผนใช้งบฯปี 2559 เน้นบูรณาการงานเชื่อมโยงทุกภาคส่วน สร้างภาพลักษณ์ควบคู่กับการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ ย้ำใช้มิติวัฒนธรรมร่วมพัฒนาพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 04.46 น.

    วันนี้(13พ.ค.) ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ2559  วธ.ได้รับจัดสรรงบฯจำนวน 7,960,894,500 บาท ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมาก ซึ่งคงเป็นเพราะผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า วธ. ทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเข้าถึงประชาชนได้ ดังนั้นในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2559  จะเน้นการบูรณาการงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ  ควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชาชนให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ และการใช้มิติวัฒนธรรมเชิญชวนชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเมืองไทย

    ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า วธ. ได้ร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรวมกลุ่มทำงานเชิงบูรณาการ แบบคลัสเตอร์ ตามแผนงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน  ซึ่งมีนโยบายสานต่อโครงการเดิม  แต่พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และค้นหาโครงการใหม่ๆ มาสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ  โดยจะเริ่มจากการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองหน้าด่านในภูมิภาค  เพื่อให้คนไทย และนักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ  พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ และยังเป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทางสังคม และวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ วธ. จะมีการเปิดศูนย์บันดาลไทย นำร่องที่ จ. ราชบุรี และ จ.เชียงราย  เพื่อให้ศิลปิน พื้นบ้านทุกแขนง นักออกแบบ นักพัฒนา และชาวบ้าน มาร่วมกันสร้างเมืองแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และนำสินค้าทางวัฒนธรรม หรือ CPOT  มาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายรายได้ในระดับพื้นที่

    “ขณะที่แผนงานใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เรายังให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ทำให้ วธ. เห็นภาพการใช้มิติวัฒนธรรมไปร่วมพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับการสร้างความมั่นคง ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ และความละเอียดอ่อนในการแก้ปัญหา โดยจะมีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานความหลากหลายของศาสนา และวัฒนธรรม  โดยจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน” ศ.ดร.อภินันท์ กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น