อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ม.มหิดลติดอันดับ61โลกสาขาแพทย์

QS World Universities Ranking 2014 - 2015 จัดมหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ 61 ของโลกในสาขาการแพทย์ ชี้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทย ที่ติด 1 ใน 100 เดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย-บริการทางวิชาการ จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.58 น.

วันนี้ (18 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ศาลายา จ.นครปฐม ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มม. พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริย รองอธิการบดี มม. แถลงข่าวผลการจัดอันดับ QS World Universities Ranking 2014 - 2015 โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวว่า ผลการจัดอันดับปรากฎว่า มม.เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1ของประเทศไทยถึง 3 สาขาได้แก่ สาขาการแพทย์ (Medicine) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) และสาขากฎหมาย (Law) ที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังติดอันดับที่ 61 ของโลก ในสาขาการแพทย์ (Medicine) ด้วย และอยู่ในอันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นมหาวิทยาลัยมีความเด่นทางด้านการแพทย์ของโลก มีความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านการแพทย์กับองค์กรนานาชาติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศ ส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และการวิจัยแบบบูรณาการที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ

ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สถาบันURAP หรือ University Ranking by Academic Performance ซึ่งตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี และเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกอีกแห่งหนึ่งที่เน้นผลงานวิชาการอย่างเข้มข้น ได้ประกาศผลการจัดอันดับเมื่อเร็วๆ นี้ ผลปรากฎว่า มม. ได้รับการจัดอันดับ 1ของประเทศไทย โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการอ้างอิง รวมทั้งพิจารณาถึงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ

"ผลการจัดอันดับครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สาขาการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก อย่างไรก็ตามมหิดลมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย การเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและความร่วมมือกับนานาชาติ ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติต่อไป" ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวและว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาไปเพื่อติดอันดับโลกอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งพัฒนาและตอบโจทย์ชุมชน ประเทศและโลกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น