อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

กระตุ้นเด็กไทยร่วมแก้ปัญหาสังคม

“หมอประเวศ”ชี้ประเทศไทยวิกฤติทุกด้าน เหตุเมินอำนาจทางสังคม ใช้แต่อำนาจรัฐ-อำนาจเงิน ฝากกระตุ้นเด็ก และเยาวชนไทย เชื่อจะเป็นกุญแจสำคัญช่วยไขปัญหาชาติ พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (21 พ.ค.) ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวตอนหนึ่งในงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (ยูเอ็นซี) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ที่สยามสแควร์วัน ว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ไม่มีทางออกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม ซึ่งการใช้อำนาจของรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดแก้วิกฤติเหล่านี้ได้ เพราะใช้แต่อำนาจรัฐ และอำนาจเงิน ไม่เคยใช้อำนาจทางสังคม ทั้งที่เป็นพลังที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะเป็นการรวมตัวทางสังคม และพลังทางปัญญา  โดยการรวมพลังของนักศึกษาในการลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ประเทศได้

“การจัดการเรียนการสอนทุกวันนี้ยังเน้นท่องจำ ไม่ได้สอนให้คนเป็นคน หรือรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง ตลอดจนกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นๆ และทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งผมเชื่อว่าพลังทางสังคมจะเป็นอำนาจที่สามารถชี้ขาดอนาคตของประเทศได้” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0