อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

กศน.เดินหน้าเตรียมคนรับระบบดิจิทัล

กศน.เตรียมความพร้อมจัดกระบวนการเรียนการสอนรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่รัฐจะปูพรมในปี 2560 มอบ กศน.ตำบลเป็นทัพหน้า พร้อมต่อยอดขยายผลผลิตชุมชนผ่านอี-คอมเมิร์ช หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.24 น.

วันนี้(25 พ.ค.)ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้จัดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” เพื่อนำเสนอผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของ ศธ.ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเดินชมนิทรรศการ ซึ่งในส่วนของ กศน.ได้นำเสนอกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในชุมชน/หมู่บ้าน โดยให้กศน.ตำบลฝึกทักษะให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนเพื่อรองรับการใช้ระบบดิจิทัล ในปี 2560 ตามที่รัฐบาลประกาศว่าในปี 2560 จะมีการจัดให้มีระบบดิจิทัลลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งเตรียมคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้ ซึ่งปัจจุบัน มี กศน.ตำบลได้นำร่องการจัดกระบวนการเรียนรู้นี้ไปแล้วประมาณ 20%

“กศน.ได้เสนอกระบวนการเรียนรู้ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพในชุมชน เช่น การนำระบบอี-คอมเมิร์ช มาเป็นช่องทางช่วยเหลือด้านการตลาด ให้ผู้ผลิตรายย่อยได้มีโอกาสจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น โดยนำตัวอย่างจาก กศน.ตำบลในจังหวัดขอนแก่นมานำเสนอ ซึ่งหลังจากที่ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถช่วยให้ชาวบ้านขายสินค้าผ่านระบบอี-คอมเมิร์ชได้มากขึ้น และยังเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ นายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าต้องทำให้จริงและเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.จึงให้นโยบายว่า จะประกาศเป็นนโยบายให้ กศน.ตำบลทั้งกว่า 7,000 แห่ง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเกิดอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้”ดร.อัจฉรากล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0