อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ยกย่อง"รามเกียรติ์"เป็นวรรณคดีแห่งชาติ

กรมศิลปากร ประกาศยกย่องบทละครเรื่อง “รามเกียรติ์” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นวรรณคดีแห่งชาติ จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.32 น.

วันนี้(20 ก.ค.) ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ปี 2558 นี้ คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ มีมติเป็นเอกฉันท์ ประกาศยกย่องบทละครเรื่อง "รามเกียรติ์” พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นวรรณคดีแห่งชาติ และกำหนดจัดการบรรยายทางวิชาการเรื่องรามเกียรติ์ ประกอบการสาธิตและการแสดงโขนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศที่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์และด้านนาฏยศาสตร์ ในวันที่ 6สิงหาคมนี้ ณ โรงละครแห่งชาติ

“ ปี 2558 ยังเป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งงานวรรณคดีที่เป็นจุดรวมของอาเซียนได้ คือ เรื่องรามเกียรติ์ มีอยู่เกือบทุกประเทศแม้จะมีที่มาที่ไปต่างกันบ้าง แต่ถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมให้กลุ่มประเทศอาเซียนหยิบยกนำไปใช้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องเนื้อหา ศิลปะการแสดง รวมถึงคติความเชื่อ ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงและยึดโยงในกลุ่มประชาคมอาเซียนให้เห็นถึงความเป็นไปของคนในอาเซียนได้ และจะเป็นจุดกำเนิดในการคิดต่อหรือต่อยอดงานด้านต่างๆอย่างแพร่หลายต่อไป โดยกรมศิลปากร จะนำเรื่องนี้มาใช้สานสัมพันธ์" อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ประธานคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กล่าวว่ารามเกียรติ์ ถือเป็นวรรณคดีอมตะ อ่านไม่รู้เบื่อ อ่านได้ทุกสมัย ซึ่งพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีสำคัญที่มีคุณค่า ทั้งด้านวรรณศิลป์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมและประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์ เป็นเรื่องที่ให้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและคติธรรม เน้นเรื่องธรรมะย่อมชนะอธรรม และความประพฤติของตัวละครที่ต้องตามทำนองคลองธรรม.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น