อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

“ณรงค์”แต่งตั้ง 14 ผอ.สถาบันการอาชีวะ

รมว.ศึกษาธิการ ลงนามแต่งตั้ง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา 14 ราย มีวาระการทำงาน 4 ปี ส่วนที่เหลืออีก 9 แห่ง อยู่ระหว่างการสรรหาของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.54 น.

วันนี้ (21 ก.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเสนอมา จำนวน 14 ราย โดยเป็นบุคคลภายนอก 4 ราย ได้แก่ นายไชยศิริ สมสกุล เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 นายภักดี ธุระเจน เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 นายลิขิต พลเหลา เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และนายประจักษ์ ทาสี เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนอีก 10 รายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สอศ. ได้แก่ นายศิริ จันบำรุง เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายสุนทร พลรงค์ เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นายสมพงค์ จตุทอง เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายวรวิทย์ ศรีตระกูล เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นายสมใจ เชาว์พานิช เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นายอุดม รูปดี เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายสงวน หอกคำ เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 นายสมคิด บุญเทวี เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ น.ส.ชมพูนุช บัวบังศร เป็น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาที่เหลืออีก 9 แห่ง กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการทำงาน 4 ปี. 

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 472