อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

แนะรัฐจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มวุฒิย้อนหลัง

เลขาธิการ CHES ปลื้มรัฐบาลขึ้นเงินเดือน 4%ให้พนักงานมหาวิทยาลัย วอนผู้บริหารอย่าหักเงินส่วนนี้ แนะรัฐเยียวยาเงินเพิ่มวุฒิพนักงานงานย้อนเหลือปี 56-57 ชี้ข้าราชการได้แล้ว พุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.25 น.

วันนี้ (22 ก.ค.) รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน นั้น ถือเป็นขวัญและกำลังใจกับพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับมาจะอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนจึงเป็นช่องโหว่ให้มีการทุจริตได้ง่าย เพราะมหาวิทยาลัยจะนำเงินไปทำอะไรก็ได้ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหลายแห่งจะหักเงินส่วนนี้ไปทำอย่างอื่น จนเกิดเป็นประเด็นให้พนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องร้อง ดังนั้น จึงขอวิงวอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย อย่าหักเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะเงินที่ได้รับก็น้อยอยู่แล้ว

“ ในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา ได้มีการปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถึง 3 ครั้ง คือ ในปี 2555-2557แต่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ปรับเงินเดือนแค่ในปี 2555 เท่านั้น ส่วนปี 2556-2557 ยังไม่ได้เลย ดังนั้น ขอให้รัฐบาลพิจารณาเงินเยียวยาที่เหลือให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย " รศ.ดร.วีรชัย กล่าวและว่า ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยในปี 2556-2557มีประมาณ 5 หมื่นคนใน 79มหาวิทยาลัย ดังนั้นหากจัดสรรเงินส่วนดังกล่าวให้จะใช้เงินประมาณ 6,000 ล้านบาท.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 408