อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

มธ.ปลื้มเด็กตื่นตัวเรียนมหา’ลัยในอาเซียน

รองอธิการบดี มธ. ปลื้มเด็กสนใจเก็บประสบการณ์ในประเทศอาเซียนมากขึ้น เชื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเป็นเหตุกระตุ้นให้เด็กตื่นตัว ตั้งเป้าขยายความร่วมมือมหา’ลัย 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศในอาเซียนให้ครบภายในปี 2560 พุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 04.17 น.

วันนี้ (29 ก.ค.) ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า การผลักดันให้ มธ. มีความเป็นนานาชาติ เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยที่ผ่านมากว่า 20 ปี มธ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 300 แห่งจาก 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูอาจารย์ การเทียบโอนหน่วยกิต ผลิตงานวิจัย จัดอบรม และตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ส่งผลให้กล้าพูดได้ว่า มธ. มีความพร้อมอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศที่จะเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยหลังจากนี้ มธ. จะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศในอาเซียนให้ครบภายในปี 2560 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้แล้วประมาณ 70% 

“หลังจากที่สื่อต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะเริ่มในปลายปี 2558 ทำให้นักศึกษามีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น เห็นได้จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาจะไม่ค่อยเลือกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่จะเลือกไปประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทำให้เราต้องกระตุ้นเด็กให้เลือกไปอาเซียน แต่ปัจจุบันไม่ต้องทำเช่นนั้นแล้ว เพราะนักศึกษาเลือกไปแลกเปลี่ยนในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นถึง 2 เท่า ซึ่งส่วนตัวมองว่าจุดหนึ่งอาจเป็นเพราะเด็กกังวลเรื่องการทำงาน เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี จึงมีอิทธิพลทางจิตใจที่ทำให้เด็กอยากรู้ว่าประเทศอื่นมีอะไรบ้าง มีช่องทางการทำงาน และต้องปรับตัวอย่างไร ดังนั้นการได้ไปเจอของจริงจึงทำให้เด็กได้ประโยชน์อย่างมาก”ผศ.ดร.นิธินันท์ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 428