อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มิถุนายน 2562

อาจารย์มหา’ลัยตั้งเพจต้านใช้ทีคิวเอฟ

“พินิติ” มอบคณะอนุกรรมการฯ ทบทวนปรับปรุงประเมินทีคิวเอฟ ย้ำมีปัญหาก็ต้องแก้ แต่ยกเลิกไม่ได้ ชี้เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิต ขณะที่กลุ่มอาจารย์มหา’ลัยตั้งเพจต่อต้าน ระบุต้องการวิธีที่ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากกว่านี้ จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น.

วันนี้ (31ส.ค.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงเสียงคัดค้านของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ ทีคิวเอฟ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ตนได้หารือกับสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.) โดยเน้นย้ำว่าควรฟังปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องร้องเรียนมา เช่น ภาระงานด้านเอกสารมากเกินไป ความไม่ชัดเจนในการตีความ เป็นต้น และได้มอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการดำเนินการตามกรอบทีคิวเอฟของ สกอ. ไปทบทวนแล้วว่าต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง แต่จะให้ยกเลิกทีคิวเอฟคงทำไม่ได้ เพราะเป็นระบบที่จะประกันคุณภาพบัณฑิต ซึ่งทั่วโลกต่างก็ใช้กัน หากไทยไม่มีทีคิวเอฟก็จะเกิดปัญหาเรื่องการประกันคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการ ศึกษาออกไป โดยอาจมีปัญหาในการทำงาน หรือ ไม่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมามีเสียงคัดค้านจากผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการสร้างเพจผ่านเฟซบุ๊ค โดยใช้ชื่อว่า “มั่นใจอาจารย์ทั่วประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับระบบประกันคุณภาพของ สกอ.” ซึ่งมีผู้กดไลค์เพจนี้แล้วเกือบ 1,000 คน โดยในเพจได้พูดถึงผลสัพธ์ที่เกิดจากทีคิวเอฟ คือ สร้างภาระมากมายให้แก่อาจารย์ เสียทรัพยากร บุคคล เวลา กระดาษ และอื่นๆ ที่ถูกใช้เพื่อทำงานเอกสาร ซึ่งไม่มีการพิสูจน์ผลลัพธ์เลยว่าคุณภาพของการเรียนการสอน หรือ คุณภาพนักศึกษาดีกว่าเดิม และคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของเพจนี้ ไม่ได้ต้องการให้การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาขาดคุณภาพ แต่ต้องการวิธีที่เหมาะสม และให้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่ดีกว่านี้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 576