อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

มาตรการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

“บิ๊กน้อย” คลอด 3 มาตรการลดความเหลื่อล้ำทางการศึกษา คลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 น.

วันนี้ (31ส.ค.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ตนแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อล้ำทางการศึกษา นั้นขณะนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ได้กำหนดมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประกอบไปด้วย 1.การประกันโอกาส จัดอาหารเช้าให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่มีความยากจนมากเป็นพิเศษ ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี จัดบริการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ห้องเรียน ตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จัดเรือนพักนอนสำหรับนักเรียน เติมเต็มความรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย พร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยพื้นฐานแก่เด็กยากจนในอัตราส่วนที่สอดคล้องกับเส้นแบ่งความจน

รมช.ศธ.กล่าวต่อไปว่า มาตรการที่ 2.การประกันคุณภาพ จัดให้มีครูพี่เลี้ยงประจำชั้นเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรอาชีพให้โรงเรียนเลือกใช้ สนับสนุนหลักสูตรทวิศึกษา จัดการเรียนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน และ 3.การประกันประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่สถานศึกษา เขตพื้นที่และระดับชาติ พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ และพัฒนาครูให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบโดยยึดพื้นที่ รวมถึงการปฎิรูประบบงบประมาณให้สถานศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น และจัดงบฯเพิ่มเติมพิเศษให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม มีคุณภาพเท่าเทียมกันตามศักยภาพ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้หมดไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 567