อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ปี59รวมแน่อาชีวะรัฐ-เอกชนใต้สอศ.

"ชัยพฤกษ์"เผยที่ประชุมคณะทำงานร่วมอาชีวะรัฐ-เอกชน มีมติตั้งหน่วยงานเทียบเท่ากรมใน สอศ.ดูอาชีวะเอกชน มั่นใจปี 59 มาอยู่รวมกันแน่ พุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 04.00 น.

วันนี้ (21 ต.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ในฐานะประธานคณะทำงานร่วมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานว่าที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่ากรม ขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เพื่อดูแลและประสานงานอาชีวศึกษาเอกชน ให้การบริหารงานมีอิสระ โดยมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจาก สอศ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งไม่ได้เป็นการทำงานร่วมกันแค่เฉพาะเนื้องานแต่ยังเป็นการรวมบุคลากรบางส่วนเข้าด้วยกันโดยการรวมกลุ่มของอาชีวะรัฐและเอกชนครั้งนี้ จะทำให้มีสถานศึกษา ทั้งหมด 885 แห่งมีนักศึกษา 1 ล้านกว่าคน มีบุคลากร 56,600 คนแบ่งเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 424 แห่ง มีนักศึกษา 675,000 คน มีบุคลากร 41,600 คน ขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 461 แห่ง มีนักศึกษา 330,000 คนบุคลากร 16,000 คน ซึ่งการรวมกันจะมีความเป็นเอกภาพและศักยภาพในการขับเคลื่อนกำลังการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ทั้งนี้ ในการทำงานร่วมกันของกลุ่มอาชีวะดังกล่าวจะไม่รวมอาชีวเอกชนนอกระบบ ที่มีการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ประมาณ 2,000 แห่ง

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการทำงานเฉพะกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่งจะทำหน้าที่วิเคราะห์ภารกิจการอาชีวศึกษา รวมถึงดูเรื่องธุรการและการบริหารการเงิน 2. ด้านการบริหารงบประมาณ โดยจะจัดทำแนวทางในการบริหารงบประมาณ งบฯอุดหนุน และเงินกองทุนต่างๆ ก่อนที่จะมีการออกกฎหมายรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน 3.ด้านการบริหารงานบุคคลจัดทำแนวทางในการพัฒนาครู สวัสดิการสวัสดิภาพของครู เป็นต้น 4.ด้านวิชาการและความร่วมมือจัดทำแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งการวางแผนผู้เรียน การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น และ 5.ด้านกฎหมายและโครงสร้าง ระเบียบ ข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

“ ในวันที่ 13 พ.ย.นี้ ทางคณะทำงานฯจะเชิญผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มารับฟังแนวทางในการดำเนินการ และทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารวิทยาลัยด้วย ซึ่งคาดว่าการมาอยู่รวมกันนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในต้นเดือนมกราคม2559 เนื่องจากมีการกำหนดโรดแม็ปแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจน” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

ด้าน ดร.อดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า สช.เห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งในส่วนของ สช.รับผิดชอบในเรื่องการบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคลโดยงบประมาณนั้นจะยังคงยึดตามสิทธิที่เด็กอาชีวะได้รับ เช่น ค่าอุดหนุนรายหัว การพัฒนาครู จะจัดสรรตามเดิม ส่วนการบริหารงานบุคคล จะมองเรื่องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพครู ไปจนถึงเรื่องวิทยฐานะ เพิ่มมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของครู เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ว่า เด็กได้เรียนกับครูที่มีคุณวุฒิอย่างแท้จริง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 395