อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

"ดาว์พงษ์"เซ็นโอน "รังสรรค์"นั่งสำนักนายกฯ

ศธ.เด้ง"รังสรรค์"นั่งสำนักนายกฯ "กำจร" เผยเพื่อให้การบริหารงาน สพฐ.คล่องตัว ด้าน "รังสรรค์"รู้สึกงง โอดยังไม่รู้ทำผิดอะไร จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 06.54 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการได้ลงนามคำสั่งที่ ศธ.0203.4/973 เมื่อวันที่21 ต.ค.2558 เรื่องโอนบุคคลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เป็นอัตรากำลังชั่วคราว อ้างถึง 1.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 ลงวันที่25 พ.ค.2558 2.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2558 ลงวันที่25 มิ.ย.2558 ตามคำสั่งที่อ้างถึง1.หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและกำหนดอัตรากำลังชั่งคราวกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวและตามคำสั่งอ้างถึง 2.ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระงับการปฎิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวและไปปฎิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัด ศธ.โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมนั้น

ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความจำเป็นต้องขอใช้อัตรากำลังชั่วคราวเพื่อรับโอนนายรังสรรค์ มณีเล็ก ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่เนื่องจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องมีผู้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการกำหนดกรอบอัตราในตำแหน่งรองเลขาธิการกพฐ.เพียง 3 อัตราเมื่อนายรังสรรค์ ได้ถูกคำสั่งดังกล่าวจึงส่งผลให้การบริหารราชการได้รับผลกระทบโดยเฉพาะปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปฎิรูปการศึกษาช่วงที่2 ดังนั้นศธ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการบริหาราชการของสพฐ.จึงมีความประสงค์ขอให้สำนักงานปลัด ศธ.พิจารณาโอนย้ายนายรังสรรค์ ไปดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งในการรองรับมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำสั่งคสช. เพื่อที่ ศธ.จะได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทดแทนต่อไป

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การออกคำสั่งดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า นายรังสรรค์มีความผิด เพียงแต่ได้รับความชัดเจนจากสำนักนายกฯว่า สามารถรับโอนได้ เท่ากับว่า ขณะนี้ตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ.ว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง ดังนั้นขั้นตอนต่อจากนี้ คือ เลขาธิการ กพฐ.จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาต่อไป

ด้าน นายรังสรรค์ กล่าวว่า ทราบว่าจะมีการโอนย้ายตนไปสำนักนายกฯ แต่ยังไม่ทราบว่ามีคำสั่งออกมาหรือยัง ทั้งนี้ ส่วนตัวรู้สึกผิดหวังและเสียใจเพราะนับตั้งแต่มีคำสั่ง คสช.ให้มาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่สำนักงานปลัด ศธ. เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก็ไม่เคยบอกสาเหตุที่แท้จริงว่า ตนกระทำความผิดเรื่องใด จนถึงตอนนี้เป็นเวลา 4 เดือนแล้วก็ไม่เคยมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง หรือให้โอกาสตนได้ชี้แจงแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากให้ตนไปอยู่สำนักนายกฯ จริงก็รู้สึกว่าใจร้าย

“ทราบมาว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้เรียกประชุมทุกกระทรวงที่มีคำสั่ง คสช.โยกย้ายข้าราชการ ซึ่งผมไม่ทราบว่า ปลัด ศธ.ได้เข้าร่วมหรือไม่ แต่ทราบว่ารองนายกฯได้ให้ทางเลือกในการดำเนินการแต่ละกระทรวงว่า 1.ให้รีบตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วหากไม่ทราบข้อมูลให้สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หากสอบสวนพบว่ามีความผิดก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน แต่หากไม่ผิดให้รีบแจ้งไปยัง คสช.เพื่อยกเลิกคำสั่ง 2.ในช่วงที่มีการสอบสวนไม่ควรมีการโยกย้าย และ 3.หากเกิดความเสียหายร้ายแรงให้สามารถขอตำแหน่งสำรองที่สำนักนายกฯ ได้ ดังนั้นการมีคำสั่งโอนผมไปสำนักนายกฯ ทำให้ผมรู้สึกงง มากถามตัวเองว่าทำผิดอะไร ทำไมถึงผลักไสไล่ส่งผมนัก อีกทั้งคำสั่ง คสช.สั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน สพฐ.เท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่ายังปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ ของ ศธ.ได้ และเวลานี้ระดับ 10 ในศธ.ยังว่างอีกหลายตำแหน่ง”นายรังสรรค์กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น