อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

สพฐ.เผยสัดส่วนรับเด็กโรงเรียนดังปี59

“การุณ” เผย 282 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2549 ให้ สพฐ.เห็นชอบแล้ว อังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 06.53 น.

วันนี้ (27 ต.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 นั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ จำนวน 282 โรงเรียน ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.1 มาให้ สพฐ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือก และใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ในเขตพื้นที่บริการ 60% จับสลากในเขตพื้นที่บริการ ฯ 0% สอบคัดเลือก และใช้คะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 40% รร.ชิโนรสวิทยาลัย 40-0-60 รร.ทวีธาภิเศก 60-0-40 รร.เทพศิรินทร์ 40-0-60รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล 40-0-60 รร.บางปะกอกวิทยาคม 40-0-60รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 40-0-60 รร.ปัญญาวรคุณ 62-0-38 รร.โพธิสารพิทยากร 40-0-60 รร.มัธยมวัดนายโรง  40-0-60  รร.มัธยมวัดสิงห์ 50-0-50 รร.มัธยมวัดหนองแขม 40-0-60 รร.โยธินบูรณะ 40-0-60 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 40-0-60รร.ราชวินิตมัธยม 40-0-60 รร.วัดนวลนรดิศ 40-0-60  รร.วัดราชโอรส 50-0-50 รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ 40-0-60

 รร.ศึกษานารี 40-0-60 รร.ศึกษานารีวิทยา 40-0-60 รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 40-0-60 60 รร.สตรีวิทยา 40-0-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 40-0-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี 40-0-60 รร.สามเสนวิทยาลัย 50-0-50 รร.สายปัญญา 40-0-60 รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 40-0-60รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 40-0-60รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 30-10-60 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 30-10-60รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา 40-0-60 รร.เทพลีลา 40-0-60 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า40-0-60รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 35-5-60  รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา 40-0-60รร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 40-0-60 รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2  40-0-60 รร.บางกะปิ 40-0-60รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) 40-0-60 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)2 30-10-60 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)4 40-0-60รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 40-0-60 รร.วชิรธรรมสาธิต 50-0-50 รร.วัดสุทธิวราราม 40-0-60 รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 40-0-60 รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ 40-0-60 รร.สตรีวิทยา2ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 40-0-60 รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 40-0-60 รร.สตรีศรีสุริโยทัย 40-0-60 รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 40-0-60 60 รร.สารวิทยา 40-0-60 รร.สิริรัตนาธร 50-0-50 รร.สุรศักดิ์มนตรี 20-20-60 รร.หอวัง 40-0-60

จ.นนทบุรี ได้แก่ รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี 40-0-60 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 40-0-60 รร.นวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 40-0-60 รร.บางบัวทอง 20-20-60 รร.เบญจมราชานุสรณ์ 20-20-60 รร.ปากเกร็ด 15-25-60  รร.รัตนาธิเบศร์ 20-20-60 รร.วัดเขมาภิรตาราม 45-5-50 รร.ศรีบุณยานนท์ 40-0-60  รร.สตรีนนทบุรี 40-0-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 40-0-60  จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 40-0-60 รร.อยุธยาวิทยาลัย 40-0-60  จ.ปทุมธานี รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 50-0-50 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี  40-0-60 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 40-0-60 รร.ธัญรัตน์ 40-0-60 รร.ธัญบุรี 45-0-55 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 40-0-60 รร.ปทุมวิไล 50-0-50 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 50-0-50 รร.สายปัญญารังสิต 50-0-50

จ.สระบุรี ได้แก่ รร.แก่งคอย 40-0-60 รร.สระบุรีวิทยาคม 40-0-60 รร.เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 30-10-60 จ.สิงห์บุรี ได้แก่ รร.สิงห์บุรี 40-0-60 จ.ชัยนาท ได้แก่ รร.ชัยนาทพิทยาคม 40-0-60 จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ รร.ปราจิณราษฎรอำรุง 50-0-50 จ.ลพบุรี ได้แก่ รร.ชัยบาดาลวิทยา 40-0-60 รร.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 40-0-60  จ.อ่างทอง ได้แก่ รร.สตรีอ่างทอง 40-0-60 รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 40-0-60 จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ รร.ดัดดรุณี 40-0-60 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 50-0-50 รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2 50-0-50 รร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"40-0-60  จ.สมุทรปราการ ได้แก่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 50-0-50 รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 40-0-60 รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 50-0-50 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 50-0-50 รร.บดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)สมุทรปราการ 40-0-60 รร.ราชวินิตบางแก้ว 40-0-60 รร.ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม 60-0-40 รร.วัดทรงธรรม 50-0-50 รร.สตรีสมุทรปราการ 40-0-60 รร.สมุทรปราการ 40-0-60

จ.นครนายก ได้แก่ รร.นครนายกวิทยาคม 50-0-50 รร.บ้านนา"นายกพิทยากร" 50-0-50 จ.สระแก้ว ได้แก่ รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม 50-0-50 รร.สระแก้ว 60-0-40   จ.ราชบุรี ได้แก่ รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 30-20-50 รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี 40-0-60 รร.โพธาวัฒนาเสนี 50-0-50 รร.ราชโบริกานุเคราะห์ 50-0-50  รร.รัตนราษฎร์บำรุง 50-0-50 จ.กาญจนบุรี ได้แก่ รร.กาญจนานุเคราะห์ 50-0-50 รร.วิสุทธรังษี 50-0-50 จ.นครปฐม ได้แก่ รร.พระปฐมวิทยาลัย 40-0-60 รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน 50-0-50 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 50-0-50 รร.ราชินีบูรณะ 50-0-50  จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ รร.กรรณสูตศึกษาลัย 40-0-60 รร.สงวนหญิง 50-0-50  จ.เพชรบุรี ได้แก่ รร.เบญจมเทพอุทิศ 50-0-50 รร.พรหมมานุสรณ์ 40-0-60  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ รร.ประจวบวิทยาลัย 50-0-50 จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ รร.ถาวรานุกูล 40-0-60  จ.สมุทรสาคร ได้แก่ รร.สมุทรสาครบูรณะ 40-0-60 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย 40-0-60

จ.ชุมพร ได้แก่ รร.ศรียาภัย 40-0-60 รร.สวนศรีวิทยา 40-0-60 รร.สวีวิทยา 50-0-50 รร.สอาดเผดิมวิทย 50-0-50 จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.ไชยาวิทยา 40-0-60  รร.พระแสงวิทยา 60-0-40  รร.พุนพินวิทยาคม 40-0-60 รร.เมืองสุราษฎร์ธานี 50-0-50 รร.เวียงสระ 50-0-50 รร.สุราษฎร์ธานี 50-0-50 รร.สุราษฎร์ธานี2 40-0-60 รร.สุราษฎร์พิทยา 40-0-60  จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ รร.กัลยาณี 100-0-0 รร.ฉวางรัชดาภิเษก 60-0-40 รร.ทุ่งสง 100-0-0 รร.เบญจมราชูทิศ 100-0-0 รร.ปากพนัง 80-0-20 รร.สตรีทุ่งสง 50-0-50 จ.พัทลุง ได้แก่ รร.พัทลุง 40-0-60 รร.สตรีพัทลุง 50-0-50 จ.พังงา ได้แก่ รร.ดีบุกพังงาวิทยายน 50-0-50 จ.สตูล ได้แก่ รร.พิมานพิทยาสรรค์ 50-0-50  จ.กระบี่ ได้แก่ รร.อำมาตย์พานิชนุกูล 40-0-60 รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 60-0-40 จ.ตรัง ได้แก่ รร.วิเชียรมาตุ 50-0-50 รร.สภาราชินี 40-0-60 รร.ห้วยยอด 50-0-50 จ.ภูเก็ต ได้แก่ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย 40-0-60 รร.สตรีภูเก็ต50-0-50 จ.ระนอง ได้แก่ รร.พิชัยรัตนาคาร 50-0-50 รร.สตรีระนอง 60-0-40

จ.นราธิวาส ได้แก่ รร.นราธิวาส 55-15-30 รร.นราสิกขาลัย 70-0-30 จ.ปัตตานี ได้แก่ รร.เดชะปัตตนยานุกูล 50-0-50  รร.เบญจมราชูทิศ 80-0-20  จ.ยะลา ได้แก่ รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 50-0-50 รร.สตรียะลา 50-0-50 จ.สงขลา ได้แก่ รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ 40-0-60 รร.มหาวชิราวุธ 40-0-60 รร.วรานารีเฉลิม 40-0-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 50-0-50 รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์40-0-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 40-0-60 รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 50-0-50  จ.จันทบุรี ได้แก่ รร.เบญจมราชูทิศ 60-0-40 รร.ศรียานุสรณ์ 50-0-50 จ.ตราด ได้แก่ รร.ตราษตระการคุณ 40-0-60 รร.สตรีประเสริฐศิลป์ 55-0-45 จ.ชลบุรี ได้แก่ รร.ชลกันยานุกูล 40-0-60 รร.ชลราษฎรอำรุง 40-0-60 รร.บางละมุง 50-0-50 รร.พนัสพิทยาคาร 50-0-50 รร.ศรีราชา 40-0-60  จ.ระยอง ได้แก่ รร.แกลง"วิทยสถาวร" 40-0-60 รร.วัดป่าประดู่ 40-0-60 รร.ระยองวิทยาคม 40-0-60

จ.เลย ได้แก่ รร.เลยพิทยาคม 40-0-60 รร.ศรีสงครามวิทยา 50-0-50 จ.อุดรธานี ได้แก่ รร.สตรีราชินูทิศ 40-0-60 รร.อุดรพิทยานุกูล 40-0-60  จ.หนองคาย ได้แก่ รร.ปทุมเทพวิทยาคาร 40-0-60 รร.ชุมพลโพนพิสัย 70-0-30  จ.นครพนม ได้แก่ รร.ปิยะมหาราชาลัย 50-0-50 จ.มุกดาหาร ได้แก่ รร.มุกดาหาร 40-0-60 จ.บึงกาฬ ได้แก่ รร.บึงกาฬ 80-0-20 จ.สกลนคร ได้แก่ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา 50-0-50 รร.สกลราชวิทยานุกูล 40-0-60 รร.สว่างแดนดิน 40-0-60 จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 40-0-60 รร.อนุกูลนารี 40-0-60 จ.ขอนแก่น ได้แก่ รร.กัลยาณวัตร 40-0-60 รร.แก่นนครวิทยาลัย 40-0-60 รร.ขอนแก่นวิทยายน  40-0-60 รร.ชุมแพศึกษา 40-0-60 รร.น้ำพองศึกษา 40-0-60 รร.บ้านไผ่ 40-0-60 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม 40-0-60 รร.หนองเรือวิทยา 50-0-50 จ.มหาสารคาม ได้แก่ รร.ผดุงนารี 40-0-60 รร.วาปีปทุม 0-50-50 รร.สารคามพิทยาคม 40-0-60  จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40-0-60 รร.สตรีศึกษา 40-0-60 รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 40-0-60

จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ รร.กันทรารมณ์ 50-0-50 รร.กันทรลักษ์วิทยา 40-0-60 รร.ขุขันธ์ 40-0-60 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 24-16-60 รร.สตรีสิริเกศ 40-0-60 จ.ยโสธรได้แก่ รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 50-0-50 รร.ยโสธรพิทยาคม 40-0-60 จ.อุบลราชธานี ได้แก่ รร.นารีนุกูล 40-0-60 รร.เบ็ญจะมะมหาราช 40-0-60 รร.ลือคำหาญวารินชำราบ 40-0-60 จ.ชัยภูมิ ได้แก่ รร.แก้งคร้อวิทยา 30-20-50 รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 0-40-60 รร.ภูเขียว 16-50-34 รร.สตรีชัยภูมิ 0-40-60 จ.นครรราชสีมา ได้แก่ รร.บุญวัฒนา 50-0-50 รร.ปักธงชัยประชานิรมิต 80-0-20 รร.ปากช่อง 50-0-50 รร.พิมาย 50-0-50 รร.ราชสีมาวิทยาลัย 50-0-50 รร.สุรนารีวิทยา 50-0-50 รร.สุรธรรมพิทักษ์ 50-0-50 จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ รร.นางรอง 40-0-60 รร.บุรีรัมย์พิทยาคม 50-0-50 รร.ประโคนชัยพิทยาคม 80-0-20 รร.ลำปลายมาศ 40-0-60   จ.สุรินทร์ ได้แก่ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 50-0-50 รร.ประสาทวิทยาคาร 50-0-50 รร.รัตนบุรี 50-0-50 รร.ศีขรภูมิพิสัย 40-0-60 รร.สังขะ 50-0-50 รร.สิรินธร 40-0-60 รร.สุรวิทยาคาร 40-0-60

จ.เชียงใหม่ ได้แก่ รร.จอมทอง 50-0-50 รร.ยุพราชวิทยาลัย 40-0-60 รร.วัฒโนทัยพายัพ 40-0-60 รร.สันป่าตองวิทยาคม 60-0-40 จ.ลำปาง ได้แก่ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 40-0-60 รร.ลำปางกัลยาณี 40-0-60 จ.ลำพูน ได้แก่ รร.จักรคำคณาทร 40-0-60 รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน 40-0-60 จ.เชียงราย ได้แก่ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 40-0-60 รร.สามัคคีวิทยาคม 40-0-60  จ.พะเยา ได้แก่ รร.พะเยาพิทยาคม 40-0-60 จ.น่าน ได้แก่ รร.ปัว 40-0-60 รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 50-0-50 รร.สตรีศรีน่าน 50-0-50 จ.แพร่ ได้แก่ รร.นารีรัตน์ 50-0-50 รร.พิริยาลัย 40-0-60 จ.ตาก ได้แก่ รร.ตากพิทยาคม 50-0-50 รร.สรรพวิทยาคม 40-0-60 จ.สุโขทัย ได้แก่ รร.สวรรค์อนันต์วิทยา 50-0-50 รร.สุโขทัยวิทยาคม 40-0-60 รร.อุดมดรุณี 40-0-60 จ.พิษณุโลก ได้แก่ รร.เฉลิมขวัญสตรี 40-0-60 รร.พิษณุโลกพิทยาคม 40-0-60 รร.พุทธชินราชพิทยา 40-0-60 จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ รร.อุตรดิตถ์ 40-0-60 รร.อุตรดิตถ์ดรุณี 40-0-60 จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ รร.เพชรพิทยาคม 60-0-40 รร.วิทยานุกูลนารี 60-0-40 รร.หล่มสักวิทยาคม 50-0-50 รร.หนองไผ่ 50-0-50 จ.กำแพงเพชร ได้แก่ รร.กำแพงเพชรพิทยาคม 50-0-50 รร.วัชรวิทยา 50-0-50 จ.พิจิตร ได้แก่ รร.ตะพานหิน 40-0-60 รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 50-0-50 รร.พิจิตรพิทยาคม 40-0-60 จ.นครสวรรค์ ได้แก่ รร.ตาคลีประชาสรรค์ 50-0-50 รร.นครสวรรค์ 50-0-50 รร.สตรีนครสวรรค์ 50-0-50 และ จ.อุทัยธานีรร.หนองฉางวิทยา 40-0-60คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%