อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มส.รับรองมติเสนอชื่อสมเด็จฯอาวุโสสูงสุดแล้ว

ผอ.พศ.เผยยังไม่ได้รับนามสมเด็จพระราชาคณะอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เสนอสถาปนาเป็นสังฆราชองค์ที่ 20 ระบุขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคม ขณะที่ มส.รับรองมติวาระพิเศษแล้ว ส่วนขั้นตอนการเสนอ พศ.ส่งเรื่องถึงสุวพันธุ์ -ดร.วิษณู-นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าตามกฎหมาย อังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น.

ตามที่มหาเถรสมาคม(มส.) มีการประชุมวาระลับพิเศษเสนอรายชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2535 เพียงรูปเดียว ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (12 ม.ค.) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า พศ.ยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวมาจาก มส. ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ มส.ว่า จะส่งมาให้ พศ.เมื่อใด อย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนการเสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับปัจจุบันนั้น เมื่อ มส.ได้นามสมเด็จพระราชาคณะที่เหมาะสมก็จะส่งมายัง พศ. เพื่อทำเรื่องการขอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชส่งไปยังนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นส่งต่อไปยัง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม มส. วันที่11 ม.ค.ที่ผ่านมา มส.ได้มีการรับรองมติวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ได้มีมติเห็นชอบเสนอ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพียงรูปเดียวเพื่อเสนอสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับระยะเวลาในการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นี้ มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชไปแล้ว 6 พระองค์ ตั้งแต่ลำดับที่ 14 ถึง 19 โดยมีระยะเวลาการสถาปนาดังนี้ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 14 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ระยะเวลาสถาปนา 1 ปี 5 เดือน 

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 15 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ระยะเวลาสถาปนา 10 เดือน สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 16 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร ระยะเวลาสถาปนา 6 เดือน สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 17 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะเวลาสถาปนา 7 เดือน สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะเวลาสถาปนา 6 เดือน สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ระยะเวลาสถาปนา 8เดือนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 509